POLECAMY

Stawiamy ściany - Buduj z We-Dwoje.pl

Stawianie ścian to bardzo ważny etap w budowie domu, ponieważ ściany muszą być wytrzymałe i ciepłe.
Stawianie ścian to bardzo ważny etap w budowie domu, ponieważ ściany muszą być wytrzymałe i ciepłe.

Kiedyś ściany wznoszono tylko z cegły. Dzisiaj mamy kilka wariantów do wyboru. Tradycyjną cegłę możemy zastąpić różnymi technologiami. Jednak najbardziej popularnymi produktami są beton komórkowy, ceramika oraz drewno.

Beton komórkowy
Beton komórkowy to rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez dodanie do masy wapienno-piaskowej środka porotwórczego, powodujący podczas autoklawizowania pęcznienie. Spieniony blok poddawany jest cięciu i procesom dojrzewania.

Stawiamy ściany - Buduj z We-Dwoje.pl

Materiały z betonu komórkowego to głównie bloczki i płytki. Bloczki wykorzystywane są do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, jedno i dwuwarstwowy, płytki natomiast stosuje się przy pracach wykończeniowych.

Beton komórkowy to najcieplejszy materiał budowlany i dlatego budynki wykonane tą technologią zmniejszają zapotrzebowanie na ogrzewanie zimą lub klimatyzację latem.
Kolejną zaletą jest jego mały ciężar objętościowy. Beton komórkowy jest dużo lżejszy od cegły i betonu kruszywowego.
Ze względu na swój czysto mineralny skład, beton komórkowy jest klasyfikowany jako niepalny materiał budowlany w najwyższej klasie odporności A1.
Producenci twierdzą, że beton komórkowy to tak prosta w wykonawstwie technologia, że dom można wznosić samodzielnie, stosując się jedynie do instrukcji.

Beton komórkowy ma też niestety kilka wad, a do najistotniejszych możemy zaliczyć jego wysoką nasiąkliwość. Może to powodować uszkodzenie materiału podczas zmiany cyklów zamarzania i rozmrażania.
Duża objętość porów sprawia też, że beton komórkowy, który zamoknie długo wysycha. Co z kolei może powodować, że wilgoć będzie wnikać do wnętrza domu.

Siliktay
Wyroby silikatowe powstają w procesie formowania masy piaskowo-wapiennej na prasach. Później poddawane są procesom autoklawizacji i dojrzewania. Dzięki sprasowaniu cząsteczek materiału i wiążącym właściwościom wapna uzyskuje się wyrób o wysokiej wytrzymałości.

Do najpopularniejszych elementów silikatowych zaliczamy: bloczki drążone i pełne, połówki bloczków, bloczki wyrównawcze, kształtki nadprożowe, bloczki wentylacyjne oraz cegły.

Silikaty są bardzo ciężkim materiałem budowlanym, co powoduje trudność w transporcie, przy budowie i pewnie wzrost kosztów z tym związanych. Ale z kolei dzięki swojej masie, materiał jest bardzo wytrzymały i ma największą izolacyjność akustyczną.
Silikaty charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalnością, dzięki czemu wewnątrz domu nie ma wilgoci. Zdolności akumulacji dużej ilości ciepła przynoszą natomiast korzyści zimą i komfort latem. Wapno zawarte w silikatach eliminuje powstawanie grzybów.
Ponieważ jest to technologia mokra, trzeba liczyć się z tym, że konieczny jest dodatkowy czas na oddanie przez mury wilgoci, zanim przystąpi się do prac wykończeniowych.

Ceramika
Ceramiczne wyroby budowlane składają się głównie z gliny lub iłu oraz piasku i popiołu. Powstałą masę ceramiczną formuje się w różne kształty (cegieł, pustaków), suszy i wypala.

Możemy rozróżnić ceramikę tradycyjną i poryzowaną.

Cegły i pustaki z ceramiki tradycyjnej, to najstarsze materiały budowy ścian. Wznosi się z nich ściany dwu lub trójwarstwowe. W ceramice tradycyjnej wypalane są materiały pełne i drążone. Wyroby pełne to cegła dziurawka i klinkier, drążone natomiast to cegła kratówka i dziurawka oraz pustaki ceramiczne o różnych rozmiarach i kształtach. Zaletami ścian wykonanych z tego materiału to dobra izolacyjność i akumulacyjność cieplna oraz wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ściany takie ponadto „oddychają” - przepuszczają parę wodną i nie zatrzymują wilgoci. Ściany ceramiczne są masywne, dzięki czemu dobrze tłumią hałas.

Ceramikę poryzowaną produkuje się z gliny wymieszanej z mączką drzewną lub trocinami. Podczas procesu wypalania dodatki te spalają się całkowicie, pozostawiając po sobie mikropory wypełnione powietrzem. Cegły poryzowane mają jeszcze większą termoizolacyjność, niż cegły tradycyjne. Ponadto z tego rodzaju materiałów można stawiać ściany jednowarstwowe. Dodatkową zaletą ceramiki poryzowanej jest to, ze nie dobra izolacyjność akustyczna. Wada natomiast jest kruchość materiału.

By dokonać właściwego wyboru pomiędzy tymi rożnymi technologiami stawiania ścian, należy dokładnie sprecyzować swoje oczekiwania. Przejrzeć wszystkie wady i zalety.

Kolejny krok – Stropy

SM
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)