Otyłość wśród Polaków i Polek

Jak wynika z badań TNS OBOP, w Polsce, problem otyłości częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Posługując się przedziałami Indeksu Masy Ciała (BMI) określiliśmy średni statystyczny poziom wagi wśród Polaków z uwzględnieniem podziału na płeć oraz wiek. Spośród badanej grupy osób w wieku produkcyjnym (15-49 lat) aż 10% więcej panów niż pań ma nadwagę.
/ 03.07.2007 23:07
Jak wynika z badań TNS OBOP, w Polsce, problem otyłości częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Posługując się przedziałami Indeksu Masy Ciała (BMI) określiliśmy średni statystyczny poziom wagi wśród Polaków z uwzględnieniem podziału na płeć oraz wiek. Spośród badanej grupy osób w wieku produkcyjnym (15-49 lat) aż 10% więcej panów niż pań ma nadwagę.

Panowie w Polsce wcześniej zaczynają tyć niż płeć piękna. Wraz z przekroczeniem trzydziestego roku życia nieco więcej niż połowa mężczyzn nadal zachowuje wagę prawidłową i wraz z wiekiem liczba ta wyraźnie spada. Natomiast wśród kobiet dopiero około czterdziestego roku życia wyraźniej zwiększa się odsetek pań z nadwagą. Nadal jednak 66% pań w tym przedziale wiekowym utrzymuje swój ciężar ciała w normie.

Kobiety częściej niż mężczyźni mają w Polsce niedowagę ( 16% do 11%). Skłonność w tym kierunku mają szczególnie nastolatki oraz osoby młode (18 - 24 rok życia). Szczególnie w przedziale wiekowym 15-17 lat niemalże co drugi nastolatek i co trzecia nastolatka mają niedowagę.

Mężczyźni nie tylko ważą więcej, ale także grupa panów z nadwagą systematycznie, choć powoli, zwiększa się w porównaniu do lat minionych.

W odniesieniu do wyników badań GUS z 1997 roku przeprowadzonych na grupie osób w wieku produkcyjnym, wzrosła liczba mężczyzn mających nadwagę, podczas gdy odsetek pań posiadających wagę wyższą niż prawidłowa zmienił się w mniejszym stopniu (16% w 2006 roku do 13,7% w roku 1997). W 1997 23% mężczyzn miało wagę wyższą niż prawidłową, a w 2006 roku 28% wszystkich przedstawicieli płci brzydkiej.

TNS OBOP