Sennik

Przędza

zdenerwowanie; trudno je opanować