POLECAMY

Słownik domowy

Podszerstek

Podszerstek – włos wyrastający pod włosem okrywowym, ma nieco inną strukturę, pełni funkcje izolacyjną. Ulega wymianie najczęściej dwa razy w ciągu roku, jednak u psów domowych częstotliwość ta może być nieco różna.