Czy można dostać wynagrodzenie mimo niewykonanej pracy?

Polskie prawo przewiduje takie przypadki.
Wynagrodzenie za pracę niewykonaną - jak je dostać fot. Fotolia

Wynagrodzenie z reguły dostajemy wtedy, gdy wykonamy jakąś konkretną zleconą nam pracę. Nie ma niczego za darmo, a tym bardziej ciężko znaleźć taką pracę, w której można by nie pracować, a zarabiać. Są jednak sytuacje, kiedy to otrzymujemy wynagrodzenie za pracę... niewykonaną. Kiedy tak się dzieje?

Wynagrodzenie za pracę niewykonaną

Może nawet nie zastanawiałaś się nad tym, ale w twojej firmie na pewno zdarzały się takie sytuacje, kiedy mimo twojej gotowości do pracy, tej pracy w danym momencie nie było. Ty co prawda byłaś w miejscu pracy, ale tylko po to, by czekać na zlecenie bądź na klienta, a nie faktycznie pracując. Za ten czas jednak nie została ci pomniejszona pensja.

Podobnie jest w przypadku przestoju. Pracownicy są gotowi, ale z przyczyn od nich niezależnych, najczęściej wynikających z kwestii technicznych lub złych warunków, nie mogą zająć stanowisk. Za taki czas przestoju szef także ma obowiązek wypłacenia wynagrodzenia.

W jakich przypadkach dostajemy wynagrodzenie za pracę niewykonaną?

Istnieją sytuacje, kiedy to polskie prawo stanowczo nakazuje zachować pracownikowi prawo do wynagrodzenia, pomimo niewykonania przez niego pracy. Należą tu następujące przypadki, kiedy pracownik zamiast pracować, korzysta z:
  • obowiązkowego udziału w szkoleniu bhp,
  • udziału w szkleniach rozwojowych,
  • możliwości udziału w posiedzeniu komisji bhp,
  • urlopu wypoczynkowego,
  • urlopu okolicznościowego,
  • urlopu w związku z posiadaniem dziecka poniżej 14. roku życia,
  • możliwości przebywania na zwolnieniu lekarskim,
  • prawa do urlopu w celu poszukiwania pracy, jeżeli jest akurat w okresie wypowiedzenia,
  • prawa do udziału w badaniach kontrolnych, badaniach okresowych bądź badaniach w czasie ciąży.
Należy pamiętać, że w wyżej wymienionych przypadkach przysługujące pracownikowi wynagrodzenie należy obliczyć na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za urlop.

Zobacz też:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)