Dotacje dla matek powracających na rynek pracy

Dotacje dla matek powracających na rynek pracy fot. Fotolia
Czy po urodzeniu dziecka kobieta może założyć firmę i zacząć zarabiać? Oczywiście! Dowiedz się, z jakiej pomocy możesz skorzystać.
/ 06.11.2014 12:43
Dotacje dla matek powracających na rynek pracy fot. Fotolia

Zostałam mamą bez pracy. Myślę o założeniu biznesu, ale zaczynam od zera. Czy mam szanse?

Prosta odpowiedź brzmi: Tak. Możesz np. postarać się o dotacje dla matek powracających na rynek pracy.

Masz szanse np. dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki – działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

Wsparcie w ramach działania 6.2 kierowane jest przede wszystkim do:

  • Osób długotrwale bezrobotnych, czyli pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do projektu.
  • Osób mających trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, a zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów PO KL.
  • Kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci.
  • Osób do 25 lat i po 45. roku życia.
  • Niepełnosprawnych.
  • Zamieszkujący gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

Dotacje dla matek powracających na rynek pracy

O dotację może starać się każda osoba fizyczna, która nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatniego roku oraz nie posiada żadnych zaległości płatniczych względem państwa oraz nie toczy się przeciwko niej żadne postępowanie.

 Starający się o dofinansowanie unijne swoje pierwsze kroki powinien skierować do jednego z tzw. operatorów. Najczęściej są to firmy szkoleniowe, które w ramach Działania 6.2 otrzymały na ten cel unijne dofinansowanie (listę takich firm wraz z informacją o tym, które aktualnie rekrutują uczestników do swoich projektów można znaleźć na stronach wojewódzkich urzędów pracy lub urzędów marszałkowskich).Postaraj się o wsparcie pomostowe

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, biorą udział w zajęciach doradczo-szkoleniowych, które mają na celu nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie biznesplanu. Dopiero po zakończeniu tego etapu uczestnicy projektu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.
 
Oprócz dofinansowania uczestnik może także liczyć na tzw. wsparcie pomostowe, które jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową pomagającą "przetrwać" na rynku początkującemu właścicielowi firmy. 


Zobacz też:

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA