Czy warto inwestować w lokaty walutowe?

Na rachunku bankowym odłożyłam kwotę pieniędzy w wysokości 5 tys. złotych. Chciałabym ulokować te fundusze na bezpiecznej lokacie, tak by oszczędności się pomnożyły. Ostatnio słyszałam, że opłacalna może być lokata walutowa. Czy w obecnej sytuacji, gdy kursy walut tak dynamicznie się zmieniają warto w nią inwestować? Czy trzeba na niej ulokować obcą walutę?
/ 21.08.2012 05:41

Na rachunku bankowym odłożyłam kwotę pieniędzy w wysokości 5 tys. złotych. Chciałabym ulokować te fundusze na bezpiecznej lokacie, tak by oszczędności się pomnożyły. Ostatnio słyszałam, że opłacalna może być lokata walutowa. Czy w obecnej sytuacji, gdy kursy walut tak dynamicznie się zmieniają warto w nią inwestować? Czy trzeba na niej ulokować obcą walutę?

Czy warto inwestować w lokaty walutowe?

Jeśli poszukuje Pani bezpiecznej inwestycji, zdecydowanie odradzam w obecnej sytuacji inwestowanie w lokaty w walucie obcej. Kursy walut w ostatnim czasie podlegają bowiem bardzo poważnym wahaniom, dotyczy to także złotego, którego kurs w ostatnich miesiącach oscylował od około 4,10 do ponad 4,40 zł za euro. Obecnie zyski Polaków z lokat w walutach obcych są zdeterminowane przede wszystkim zmianami kursu złotego wobec waluty lokaty, czyli dolara lub euro. Można oczywiście liczyć na dalsze osłabienie się złotego, a co za tym idzie na wzrost wartości lokat wyrażonych w obcej walucie, jednak taka inwestycja w okresie do dwóch lat miałaby charakter czysto spekulacyjny.

Jeśli pragnie Pani uzyskać gwarancję swojego kapitału oraz odsetki na poziomie około 6-7% rocznie, proszę raczej wybrać lokatę w złotym. Warto nadmienić, że oprocentowanie lokat w walutach obcych jest dwa z czasem trzy razy niższe. Proszę pamiętać, by zawsze wybierać najwyżej oprocentowane lokaty bankowe na rynku. Jeśli bowiem lokata będzie oprocentowana na mnij niż 5%, to odsetki nie zrekompensują strat wywołanych przez wysoką inflację.

Paweł Majtkowski
Expander Advisors Sp. z o.o. i Związek Firm Doradztwa Finansowego

Redakcja poleca

REKLAMA