Małe dzieci potrzebują tych samych składników pokarmowych co dorośli, ale w mniejszych ilościach

Stresujące zawody - nauczyciel, makler, kierownik

Stres w pracy to nie tylko zagrożenie życia i zdrowia, ale również nieustanny kontakt z dużą grupą ludzi oraz odpowiedzialność za nich lub ich ważne interesy. W takich sytuacjach znajdują się m.in. maklerzy giełdowi, nauczyciele, osoby pełniące stanowiska kierownicze – zwłaszcza kierownicy średniego i niższego szczebla, którzy nie tylko kierują pracą innych ludzi, ale jednocześnie odpowiadają za efekty przed swoimi szefami.
/ 26.09.2016 15:55
Małe dzieci potrzebują tych samych składników pokarmowych co dorośli, ale w mniejszych ilościach

Stresująca na dłuższą metę obecność innych ludzi

Człowiek jest istotą społeczną, z czego wynika, że do prawidłowego funkcjonowania są mu potrzebni inni ludzie. W związku z tym jesteśmy tak skonstruowani, że zawsze reagujemy pobudzeniem na obecność innych ludzi. Jeśli jest to kontakt przyjemny z pojedynczymi osobami lub małymi grupami, jeśli ludzie ci są nam znani, pobudzenie to (stres) jest niewielkie, przyjemne i korzystne. Jeśli jednak grupa ludzi wśród których pracujemy jest duża i nie mamy możliwości odseparowania się od niej, stres przyjmuje większe rozmiary i zaczyna być niekorzystny.

Duża odpowiedzialność

W takiej sytuacji znajdują się nauczyciele, którzy nie mogą opuścić sali lekcyjnej w trakcie zajęć. Przerwy pomiędzy lekcjami również wiążą się z przebywaniem na zatłoczonym korytarzu szkolnym lub w zatłoczonym pokoju nauczycielskim. Dodatkowym źródłem napięcia jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów. Oczywiście nauczyciel z dużą praktyką w zawodzie jest oswojony z warunkami takiej pracy, pomimo tego jednak nieustanne przebywanie w dużej grupie i odpowiedzialność są na tyle wyczerpujące, że nie byłoby możliwe właściwe wykonywanie tego zawodu w normalnym czterdziestogodzinnym wymiarze czasu.

Czytaj też: Metody walki ze stresem - jak sobie radzić?

Szybkie reakcje

Podobne warunki pracy ma makler giełdowy, który nie tylko nieustannie kontaktuje się z ludźmi, ale dodatkowo jest obciążony odpowiedzialnością za duże pieniądze. Jego praca dodatkowo wymaga wielkiej czujności ze względu na konieczność szybkiego reagowania na zmiany notowań. Właśnie to nieustanne napięcie połączone z dużą odpowiedzialnością sprawiają, że maklerzy są jedną z najbardziej narażonych na szybkie wypalenie grup zawodowych.

W obawie przed szefem

Częsty stres związany z pracą z ludźmi i odpowiedzialnością jest też cechą stanowisk kierowniczych, zwłaszcza średniego i niższego szczebla. Ludzie wykonujący taką pracę nieustannie odpowiadają za efekty firmy przed swoimi szefami, jednocześnie zaś muszą zachować dobre stosunki z podwładnymi i zaspokajać ich potrzeby związane z pracą. Dążenia szefów i podwładnych częstokroć są sprzeczne, przez co osoby pełniące takie funkcje często znajdują się w sytuacji konfliktu interesów – są między młotem a kowadłem, co jest jednym z najczęstszych powodów stresu w pracy.

Czytaj dalej: Co to jest stres sceniczny