Zasiłek dla bezrobotnych – komu i na jakich warunkach przysługuje

Zasiłek dla bezrobotnych fot. Fotolia
Jeśli stracisz pracę, masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale nie zawsze. Sprawdź, kiedy!
Alicja Hass / 09.12.2015 06:37
Zasiłek dla bezrobotnych fot. Fotolia

Gdy upłynie okres wypowiedzenia, zgłoś się do powiatowego urzędu pracy i zarejestruj się jako osoba szukająca pracy. Z chwilą, gdy to zrobisz, nabywasz prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Dokumenty do rejestracji w urzędzie pracy

Potrzebne będą m.in.:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale,
 • świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej (np. umowa agencyjna, zlecenie, o dzieło oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień – oryginały,
 • świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia – kursy, szkolenia, uprawnienia zawodowe, prawo jazdy (oryginały).
 • jeżeli po utracie pracy byłaś na zasiłku (chorobowym, rehabilitacyjnym lub macierzyńskim) – zaświadczenie o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru a także zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – gdy jesteś osoba niepełnosprawną.
Natomiast gdy prowadziłaś działalność gospodarczą, należy pokazać w urzędzie:
 • decyzję o likwidacji działalności, czyli wykreśleniu firmy z ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru składki.

Kiedy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Po siedmiu dniach od zarejestrowania możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Dostaniesz go, jeżeli:
 • w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowałaś łącznie co najmniej 365 dni lub prowadziłaś działalność gospodarczą i opłacałaś składki ZUS,
 • urząd pracy nie ma dla ciebie propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych.
Jeżeli sama rozwiązałaś umowę o pracę, zasiłek otrzymasz po 90 dniach od zarejestrowania.

Wysokość świadczenia

Zasiłek podstawowy wynosi:
 • 823,60 zł brutto przez okres pierwszych trzech miesięcy;
 • 646,70 zł brutto - przez kolejne miesiące.
To nie znaczy, że tyle otrzymasz. Kwota, jaką dostaniesz, zależy od twojego stażu pracy.
 • przy zatrudnieniu do 5 lat – 80 proc. zasiłku podstawowego;
 • przy stażu od 5 do 20 lat – 100. proc. świadczenia;
 • gdy masz ponad 20 lat pracy – 120 proc. zasiłku.
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6 lub 12 miesięcy (zależy od wielkości bezrobocia na danym terenie).

Osoby, które ukończyły 50 lat i mają co najmniej 20 lat pracy są uprawnione do zasiłku przez 12 miesięcy. Takie samo prawo przysługuje osobom, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat a ich współmałżonek także stracił prawo do zasiłku.
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Redakcja poleca

REKLAMA