Kobieta z dzieckiem przed laptopem. fot. Adobe Stock

Kto płaci zasiłek macierzyński - ZUS czy pracodawca

Kto jest zobowiązany do wypłacania tego świadczenia - pracodawca czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
Milena Oszczepalińska / 18.01.2019 15:39
Kobieta z dzieckiem przed laptopem. fot. Adobe Stock

Często kobiety tuż przed porodem zastanawiają się, czy ich nieobecność podczas urlopu macierzyńskiego i pobieranie w związku z tym zasiłku macierzyńskiego, będzie obciążeniem dla pracodawcy. Jeśli zastanawiasz się, kto wypłaca to świadczenie - ZUS czy pracodawca, przeczytaj!

Kto płaci zasiłek macierzyński?

Przede wszystkim należy zastanowić się, ile osób zatrudnia twój pracodawca. W firmach, w których zatrudnionych jest maksymalnie 20 osób, obowiązek wypłacania zasiłku macierzyńskiego przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W większych firmach, zatrudniających co najmniej 21 osób, świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę. Uwaga! Nie oznacza to jednak, że środki stanowiące kwotę świadczenia pochodzą od pracodawcy.

Jak obliczać liczbę zatrudnionych?

W ciągu roku może się ona przecież zmieniać i może być tak, że np. w styczniu zatrudnionych jest 21 osób, a w kwietniu już 20 osób. To, czy pracodawca ma wypłacać świadczenie, czy też nie, zależy od stanu pracowników na dzień 30 listopada poprzedniego roku.

Pracodawca wypłaca zasiłek macierzyński?

W dużych firmach to pracodawca wypłaca zasiłki macierzyńskie, to znaczy, że fizycznie z konta pracodawcy przelewane są te pieniądze do pracownika. Środki na zasiłki pochodzą natomiast zawsze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest zatem tak, że pracodawca zatrudniający przynajmniej 21 osób musi przez rok płacić zasiłek, czyli 100 lub 60% pensji pracownikowi, który tak naprawdę nie pracuje. Zasiłek macierzyński pochodzi ze środków ZUS-u.