Zasada równowagi yin i yang

Zasada równowagi yin i yang

Podstawowa zasada feng shui. Dosłownie tłumacząc yin znaczy „pochmurnej pogody po jednej stronie góry”, yang „słonecznej strony góry”. Te dwie siły to główna idea chińskiej filozofii, która obejmuje wszystkie obszary życia ludzkiego. Jak wykorzystać te dwie energie w praktyce?
/ 31.03.2009 09:49
Zasada równowagi yin i yang

Symboliczne yin i yang przedstawione są jako dwie przylegające do siebie ryby, które tworzą razem całość. Są to siły, które są od siebie zależne. Jedna nie może istnieć bez drugiej. Żeby wyjaśnić to obrazowo: nie ma nocy bez dnia, nie ma światła bez ciemności. Nadrzędnym celem feng shui jest osiągnięcie właśnie równowagi między tymi dwoma siłami. Te dwie siły to przeciwności np.:

Yin

Yang

ciemne

jasne

zielone, niebieskie

czerwone

spokojne

ruchliwe

zamknięte w sobie

otwarte

wąskie

szerokie

pasywne

aktywne

kobieta

mężczyzna

tygrys

smok

w dół

w górę

tył

przód

kwaśne

słodkie

zima

lato

Należy pamiętać, że nadmiar yin i yang nie jest dobry. W praktyce przyjmuje się proporcje 40% yin i 60% yang. Jest to jednak ogólna zasada, ale może być tak, że nasza kuchnia czy też sypialnia będzie potrzebowała innych proporcji.

W przypadku analizy otoczenia zewnętrznego, teren płaski uważa się za yin, dlatego czasami jest potrzeba wprowadzenia wzniesień, które są yang. W odwrotnym przypadku bardzo górzysty teren, który jest pozbawiony strumieni i roślin, nie może zostać zrównoważony, gdyż jest bardziej yang. Aby osiągnąć tu harmonię istnieje potrzeba wprowadzenia wody w postaci strumieni i roślin. Yin i yang występują także w formie budynków. I tak na przykład: wysokie, drapacze chmur są yang, niskie i szerokie są yin.

Obie te siły są w stanie ciągłej zmiany, dlatego ci, którzy chcą zapewnić sobie w życiu dobre feng shui powinni nieustannie obserwować zmiany zachodzące w ich otoczeniu i starać się je korygować. Tak na przykład drzewko kiedyś posadzone w ogrodzie, wyrasta na duże drzewo, czy też zmieniają się kolory kamieni w ogródku pod wpływem pogody.

Znając przedmioty, kolory, które są odpowiedzialne za równowagę yin i yang, możemy spróbować przeprowadzić pierwsze skuteczne zmiany feng shui. Czasem wystarczy postawić w pokoju roślinę o opadających liściach (symbolizuje yin), by skutecznie obniżyć poziom energii pomieszczenia (zmniejszyć atmosferę senności). Rośliny o wznoszących liściach są yang.

W praktyce należy zwracać uwagę, by żadna z jakości yin i yang nie była nadmiernie podkreślania ani osłabiana bez powodu. Najpierw należy ocenić sytuację w pomieszczeniu, czy jest więcej yin czy yang oraz czego potrzebujemy i co zamierzymy robić w danym w pomieszczeniu. Na przykład: sypialnia powinna być urządzona kojąco, typowo dla yin (senna atmosfera). Zaleca się łagodne odcienie kolorów ścian, które mają nas uspokajać, a nie drażnić. Możemy zastosować inne przedmioty yin typu: miękki dywan, ciężkie zasłony, rośliny z opadającymi liśćmi. Najczęstszym błędem, jaki popełniamy, jest telewizor w sypialni, który nawet po wyłączeniu jest bardzo aktywny i podwyższa energię yang w pomieszczeniu.

Znaczna część zasad feng shui opiera się na zdrowym rozsądku. Jeśli uważasz, że pomieszczenie jest za ciemne, daj więcej światła. Jeśli za bardzo oświetlone (słonecznie) zamontuj żaluzje. Feng shui jest po to, by pomóc nam rozpoznać trudności i starać się je pokonać.