Ślub konkordatowy a zaświadczenie z USC

Zamiast dzielić ślub cywilny i kościelny, zdecydowaliście się na ślub konkordatowy. Choć w takim przypadku większość formalności zostaje przeniesiona do kościoła, nie zwalnia Was to z wizyty w USC. Aby uzyskać ślub konkordatowy, trzeba uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.
/ 08.04.2009 08:30

Zamiast dzielić ślub na cywilny i kościelny, zdecydowaliście się na ślub konkordatowy. Choć w takim przypadku większość formalności zostaje przeniesiona do kościoła, nie zwalnia Was to z wizyty w USC. Aby uzyskać ślub konkordatowy, trzeba uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Ślub konkordatowy a zaświadczenie z USC

Fot. Fotolia

Zaświadczenie to jest niezbędne między innymi po to, by stwierdzić z całą pewnością, że żadna ze stron nie pozostaje w innym – cywilnym – związku małżeńskim. Okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w świetle prawa jest jednak więcej i Urząd musi potwierdzić, że żadna z nich w danym przypadku nie występuje. W przeciwnym razie ślub będzie niemożliwy.

Udając się po zaświadczenie do USC, trzeba pamiętać, że jest ono ważne tylko 3 miesiące od daty wydania. Należy więc udać się po nie nie wcześniej niż 3 miesiące przed wyznaczoną datą ślubu. Ponadto konieczna jest obecność obojga przyszłych małżonków. Powinni oni mieć przy sobie:
 

  • dowody osobiste
  • odpisy skrócone aktów urodzenia (chyba, że urodzili się w tym samym mieście, w którym odbędzie się ślub i w którym udają się do Urzędu Stanu Cywilnego – wtedy dokument ten jest na miejscu)
  • 84 zł na opłatę skarbową.


Na zaświadczeniu będzie też figurowała informacja o tym, jakie nazwiska będą nosić małżonkowie po ślubie i jakie nazwisko mają nosić ich dzieci. Warto więc przedyskutować tę kwestię przed wizytą w urzędzie.

Zaświadczenie otrzymuje się w ilości 3 egzemplarzy, z których wszystkie przekazuje się następnie księdzu w parafii, w której odbędzie się ślub. Zwykle ksiądz wymaga, aby dokument ten dostarczono mu w dniu spisywania protokołu przedślubnego.

To cię zainteresuje: Stylowe ślubne fryzury na sezon 2015