POLECAMY

Ślub konkordatowy a zaświadczenie z USC

Zamiast dzielić ślub cywilny i kościelny, zdecydowaliście się na ślub konkordatowy. Choć w takim przypadku większość formalności zostaje przeniesiona do kościoła, nie zwalnia Was to z wizyty w USC. Aby uzyskać ślub konkordatowy, trzeba uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Zamiast dzielić ślub na cywilny i kościelny, zdecydowaliście się na ślub konkordatowy. Choć w takim przypadku większość formalności zostaje przeniesiona do kościoła, nie zwalnia Was to z wizyty w USC. Aby uzyskać ślub konkordatowy, trzeba uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Ślub konkordatowy a zaświadczenie z USC

Fot. Fotolia

Zaświadczenie to jest niezbędne między innymi po to, by stwierdzić z całą pewnością, że żadna ze stron nie pozostaje w innym – cywilnym – związku małżeńskim. Okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w świetle prawa jest jednak więcej i Urząd musi potwierdzić, że żadna z nich w danym przypadku nie występuje. W przeciwnym razie ślub będzie niemożliwy.

Udając się po zaświadczenie do USC, trzeba pamiętać, że jest ono ważne tylko 3 miesiące od daty wydania. Należy więc udać się po nie nie wcześniej niż 3 miesiące przed wyznaczoną datą ślubu. Ponadto konieczna jest obecność obojga przyszłych małżonków. Powinni oni mieć przy sobie:
 

  • dowody osobiste
  • odpisy skrócone aktów urodzenia (chyba, że urodzili się w tym samym mieście, w którym odbędzie się ślub i w którym udają się do Urzędu Stanu Cywilnego – wtedy dokument ten jest na miejscu)
  • 84 zł na opłatę skarbową.


Na zaświadczeniu będzie też figurowała informacja o tym, jakie nazwiska będą nosić małżonkowie po ślubie i jakie nazwisko mają nosić ich dzieci. Warto więc przedyskutować tę kwestię przed wizytą w urzędzie.

Zaświadczenie otrzymuje się w ilości 3 egzemplarzy, z których wszystkie przekazuje się następnie księdzu w parafii, w której odbędzie się ślub. Zwykle ksiądz wymaga, aby dokument ten dostarczono mu w dniu spisywania protokołu przedślubnego.

To cię zainteresuje: Stylowe ślubne fryzury na sezon 2015

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (19)
/rok temu
Informacja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. małżeństwa konkordatowe). Z dniem 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” (pasc), nowelizacja ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” (kro) oraz związane z nimi przepisy wykonawcze, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (rozp.) oraz Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (obw.). Zgodnie z nowymi przepisami, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego narzeczeni będą mogli uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania (art. 15 ust. 2 kro), nie będą musieli również w celu uzyskania tego zaświadczenia przedkładać odpisu aktu urodzenia (art. 76 ust. 1 pasc). Powyższe zaświadczenie z dniem 1 marca 2015 r. będzie ważne sześć miesięcy, a nie tak jak dotychczas trzy miesiące (art. 41 ust. 2 kro).
/3 lata temu
Witam wszystkich, Z narzeczoną bierzemy ślub w czerwcu, przez Księdza zostaliśmy skierowani do USC po zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. W USC otrzymaliśmy 2 egzemplarze, z tym udaliśmy się do księdza, jednak on nas z powrotem odesłał, gdyż jak twierdzi muszą być 3 egz. Po wizycie w urzedzie Pani poinformowała nas o zmianach od 1 marca i teraz USC daje tylko 2, czy ktoś jest w stanie to potwierdzić ? Czy duchowny się pomylił, czy może pani z USC ?
/3 lata temu
dokładnie mieliśmy to samo, jeszcze sie z księdzem nie widzielismy po ponownej wizycie w usc
POKAŻ KOMENTARZE (16)