ślub cywilny fot. Fotolia

Ślub cywilny: niezbędne dokumenty i formalności

Zobacz, o jakich dokumentach i formalnościach nie możesz zapomnieć, jeśli bierzesz ślub cywilny.
ślub cywilny fot. Fotolia

Ślub cywilny jest prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego. Zawierany jest on w Urzędzie Stanu Cywilnego jednego z Państwa Młodych. Nie ma obowiązku zgłoszenia zamiaru zawarcia ślubu w drugim urzędzie.

Ślub w pigułce! Zobacz, co musisz załatwić 

Na co najmniej miesiąc przed planowanym ślubem narzeczeni mają obowiązek osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. W USC należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł, okazać dowody tożsamości oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia i pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Wymagane będą też konkretne dokumenty, o których nie można zapomnieć.

Zobacz stylizacje na ślub cywilny 

Jakie dokumenty należy złożyć wy złożyć w Urzędzie stanu Cywilnego? 

W przypadku panny lub kawalera:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • dowód osobisty do wglądu.

W przypadku wdowy lub wdowca:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
 • dowód osobisty do wglądu.

W przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu,
 • dowód osobisty do wglądu.

W przypadku kobiety nieletniej, pomiędzy 16-tym a 18-tym rokiem życia:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa,
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Zobacz, o czym musisz pamiętać, jeśli wychodzisz za obcokrajowca 

 

#MargoFoto #weddingphotography #weddingdetails #fotografiaślubna #ślubnedetale #obrączki #weddingrings #urządstanucywilnego #ślubcywilny #pałacślubów

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika MargoFoto / Warsaw, Poland (@kotekmargotek)

W przypadku cudzoziemca:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa UWAGA! Niektóre kraje (np. USA) nie wydają takich zaświadczeń. Amerykanin musi się wówczas zwrócić do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na zawarcie małżeństwa bez zaświadczenia (czeka się na nią dwa, trzy miesiące; musi ją przetłumaczyć tłumacz przysięgły).

Czy ślub cywilny można wziąć poza USC?

Oświadczenie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Na ręce Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy złożyć pisemne zapewnienie, iż narzeczeni nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. W dniu zawarcia małżeństwa małżonkowie otrzymują odpisy.