Interpretacja intuicyjnych wizji

Interpretacja intuicyjnych wizji
Większość z nas jest przekonana, że język intuicji jest prosty i dosłowny. Wydaje nam się, że jeśli mamy wizję bliskiej osoby spadającej ze schodów, za chwilę otrzymamy telefon, który tę informację potwierdzi. Jednak taka zbieżność między intuicyjnym odczuciem a realnym zdarzeniem jest bardzo rzadka.
/ 24.06.2009 15:31
Interpretacja intuicyjnych wizji

Jednym z powodów, dla których większość z nas nie ma kontaktu z intuicją, jest oczekiwanie, że symboliczne procesy dadzą się odczytać dosłownie. Tymczasem intuicja kontaktuje się z nami nie wprost, lecz fragmentarycznie i za pomocą symboli. Proces przekładu zachodzi przeważnie nieświadomie.

Uzyskiwanie dostępu do intuicji

Na ile wrażenia będą dosłowne, zależy od tego, którą z trzech podstawowych metod uzyskiwania dostępu do intuicji zastosujesz:

  • Jasnowidzenie jest często dosłowne, niewiele lub wcale nie wymaga tłumaczenia;
  • Jasnowidzenie obrazowe polega w znacznym stopniu na symbolach figuratywnych;
  • Jasnowidzenie słuchowe często bywa dosłowne.

Tłumaczenie następuje tak szybko, że świadomość odbiera słowa, nawet zdania. Najpierw stwierdzisz, że przez pewien czas proces tłumaczenia jest świadomy, ale w miarę zdobywania praktyki i doświadczenia następować będzie niemal równocześnie z odbieranymi wrażeniami. To samo zjawisko obserwujemy posługując się obcym językiem. Początkowo tłumaczenie jest w dużym stopniu świadome, ale po jakimś czasie uczymy się myśleć i wysławiać w nowym języku.

Zawiłe informacje

Chociaż informacje uzyskane za pośrednictwem intuicji są niejednokrotnie bardzo przejrzyste, to często przejawiają się też urywanymi dźwiękami, obrazami i odczuciami. Fragmenty przekazu trzeba potem zebrać w spójną całość. Proces ten jest bardzo zawiły, a margines błędu dość szeroki. Odpowiedź intuicji nie zawsze jest tak jednoznaczna, jak "tak" czy "nie". Dociera do świadomości w postaci mieszaniny symboli, dźwięków i odczuć, które racjonalny umysł musi potem zinterpretować i zintegrować.

Załóżmy, że w odpowiedzi na kilka pytań otrzymujesz wyraźny obraz starego samochodu ojca. Może w ten sposób intuicja chce Ci przekazać informacje o osobie o nazwisku Ford. Dla innej osoby natomiast stary samochód może znaczyć coś zupełnie innego.

Takie skojarzenie to dopiero pierwszy krok w wykorzystaniu intuicji jako źródła informacji. Kolejnym krokiem jest posłużenie się logiką w celu uszeregowania informacji. Niekiedy otrzymujemy je w postaci jasnych odpowiedzi, które jednak należy potem zweryfikować na podstawie kolejnych wrażeń. Ale częściej początkowa informacja pojawia się jako seria odbieranych przez różne zmysły danych, które syntetyzujesz w odpowiedź. Przeważnie na tym etapie większość ludzi popełnia błędy.

www.tarot.info.pl

www.tarot.sos.pl

Redakcja poleca

REKLAMA