POLECAMY

Jak pisać zawiadomienia o imprezach rodzinnych

Pisanie oświadczeń towarzyskich jest, swego rodzaju, już pewną tradycją w wielu rodzinach. Przygotowanie informacji, np. o narodzinach dziecka czy też zaręczynach, może jednak sprawiać pewne trudności, zwłaszcza gdy dane zawiadomienie kierowane jest do osoby z dalszej rodziny, z którą zwykle nie utrzymuje się bardziej zażyłych kontaktów.
Jak pisać zawiadomienia o imprezach rodzinnych

Oświadczenia towarzyskie, w przeciwieństwie do oświadczeń oficjalnych, są skierowane do członków rodziny bądź też najbliższych przyjaciół. Mają zatem charakter mniej oficjalny. Najczęściej wypisywanymi zawiadomieniami są te z informacją o narodzinach i zaślubinach.

Zawiadomienia o narodzinach

Powiadomienie o narodzinach dziecka może zostać ujęte zarówno w formie listu, telegramu czy oświadczenia. Obecnie coraz więcej rodziców pisze takie zawiadomienia w tonie przyjacielskim i osobistym. Odchodzi się obecnie od oficjalnego charakteru, który utrzymuje się obecnie raczej wśród, tzw. elit towarzyskich.

Najczęściej zawiadomienia o narodzinach dziecka wysyła się na specjalnie przygotowanych do tego kartkach, które można zakupić w niemalże każdym sklepie z przyborami piśmienniczymi czy kiosku.

Zawiadomienie takie powinno jednak zawsze zawierać:
• imiona i nazwiska rodziców;
• imię dziecka;
• datę narodzin dziecka.

Często rodzice dodają również informację dotycząca wagi czy wzrostu swojego malucha, co dodatkowo zwiększa osobisty charakter oświadczenia.

Przykładowe zawiadomienie o narodzinach dziecka może wyglądać następująco:

Anna i Karol X
pragną podzielić się informacją,
że dnia …..
narodził/a się Asia.

W przypadku wdowy lub rozwódki zawiadomienie takie powinno mieć troszkę inny charakter, narzucony przez jej sytuację rodzinną:
• wdowa zwykle używa swojego nazwiska po mężu;
• kobieta rozwiedziona powinna wpisać nazwisko, którym obecnie się posługuje, nie obowiązuje jej nazwisko męża;
• kobieta samotna powinna poprzedzić swoje nazwisko odpowiednim zwrotem grzecznościowym, np. Pani/Panna X.

Zawiadomienia o ślubie

Zaproszenie i zawiadomienie dotyczące ślubu różnią się od siebie całkowicie. Zaproszenie ślubne dotyczy najczęściej samej ceremonii zaślubin lub wesela. Dlatego też powinno się je dostarczyć nie później niż na sześć tygodni przed ślubem. Tymczasem zawiadomienie o ślubie odnosi się do kwestii powiadomienia wybranych osób o fakcie zawarcia małżeństwa przez osoby wysyłające takie oświadczenie oraz o ewentualnej zmianie nazwiska czy adresu zamieszkania. Takie zawiadomienie wysyła się z reguły już po samej ceremonii zaślubin. Ma ono wartość czysto informacyjną.

Przykładowe zawiadomienie o ślubie może wyglądać następująco:

Uprzejmie informujemy, że dnia …
Kasia X i Jan Y
wstąpili w związek małżeński.
Z poważaniem …

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)