Pomieszczenia dla kobiet w ciąży i karmiących do odpoczynku

Pomieszczenia dla kobiet w ciąży i karmiących do odpoczynku
Kobiety w ciąży oraz pracownice karmiące dzieci mają prawo do szczególnych udogodnień w swoich zakładach pracy. Jednym z nich jest prawo do miejsca na odpoczynek.
/ 01.06.2011 09:53
Pomieszczenia dla kobiet w ciąży i karmiących do odpoczynku

Przerwa na karmienie

Przepisy Kodeksu pracy dają pracownicom, które karmią piersią prawo do dodatkowych przerw w czasie pracy. Przerwy na karmienie mogą być udzielane pracownicy, tylko na jej wniosek. Warto podkreślić, że są to przerwy pełnopłatne, za które pracownica otrzymuje wynagrodzenie, jak za czas urlopu.

Długość trwania przerw na karmienie w pierwszej kolejności zależy od ilości karmionych dzieci. Pracownica, która karmi jedno dziecko piersią ma prawo do dwóch 30 minutowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Natomiast pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Ponadto na długość przerw na karmienie wpływa czas pracy, w którym jest zatrudniona młoda matka. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Pracownicy zatrudnionej na krócej niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie w ogólne nie przysługują.

Szczególne pomieszczenia

Pracownice korzystające z przerw na karmienie mogą przychodzić do pracy później lub wcześniej z niej wychodzić. Istnieje również możliwość łączenie przerw na karmienie. Co jednak w sytuacji, kiedy pracownica nie chce łączenia przerw, nie chce też później zaczynać pracy, ani wcześniej jej kończy, ale chce karmić w trakcie pracy? Na szczęście polski ustawodawca wyszedł naprzeciw potrzebom młodych matek i zastrzegł, że konieczność wydzielenia dla takich pracownic szczególnych pomieszczeń do odpoczynku.

Zobacz też: Pokój dla pracownicy karmiącej

W zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia kobiet w jednym budynku pracodawca ma obowiązek urządzić pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla karmiących matek.

Przy czym pracodawca musi urządzić co najmniej jedno miejsce na każde trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce.

Ponadto powierzchnia pomieszczenia, nie może być mniejsza niż 8 m2. W pomieszczeniach należy zapewnić przynajmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenia z miejscami na odpoczynek również dla kobiet w ciąży.

Wzorowe miejsce odpoczynku dla kobiet w ciąży lub matek karmiących musi:

  • być nie mniejsze niż 8 m2
  • być wietrzone przynajmniej dwa racy w ciągu godziny,
  • być zaopatrzone w miejsca do wypoczynku w pozycji leżącej.

Kobietom w ciąży oraz karmiącym matkom należy zapewnić możliwość położenia się i odpoczynku w odpowiednich warunkach.

Pracodawcy muszą pamiętać, że w przypadku zatrudniania pracownic w ciąży lub matek karmiących dzieci, prawo nakłada na nich jeszcze inne ograniczenia związane z szeroko pojętym miejscem pracy. Pracodawcy zatrudniający pracownice w ciąży lub karmiące dzieci przy pracach szczególnie szkodliwych dla ich zdrowia muszą je przenieść do innej pracy. W przypadku, jeżeli jest to niemożliwe, muszą je zwolnić na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Pracownice w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowują prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Zobacz też: Jakie są ograniczenia w czasie pracy pracownicy w ciąży?

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Redakcja poleca

REKLAMA