Zmiany w prawie spadkowym - dziedzidzenie długów

Zmiany w prawie spadkowym - dziedziczenie długów fot. Fotolia
Od 18 października nie musisz się już martwić, że za długi, jakie dostaniesz w spadku, zapłacisz własnym majątkiem.
Alicja Hass / 17.11.2015 16:36
Zmiany w prawie spadkowym - dziedziczenie długów fot. Fotolia

Dostając majątek w spadku, mamy nadzieję na materialną korzyść. Bywa jednak, że zamiast niej, dziedziczymy długi, w dodatku wcale o tym nie wiedząc. Jak postępować w sytuacji, gdy nie mamy pewności, czy spadkodawca nie zostawił niespłaconych należności?

Przyjąć czy nie?

Do tej pory dostając spadek, mogłaś:
  • przyjąć go wprost, czyli  bez ograniczenia odpowiedzialności za długi,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza odpowiedzialność za długi tylko do wysokości odziedziczonego spadku,
  • odrzucić spadek.
Zarówno przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, jak i odrzucenie spadku wymagało złożenia specjalnego oświadczenia w sądzie lub u notariusza w ciągu 6 miesięcy od kiedy dowiedziałaś się o śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia był jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Październikowa rewolucja

Zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego, która obowiązuje od 18 października, brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu wspomnianych 6 miesięcy jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  Jeśli mimo wszystko chcesz odpowiadać za długi w całości, będziesz musiała złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost.

Uwaga! Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przyjmuje się, że spadkobiercy, którzy nie złożyli żadnego oświadczenia, przyjęli go tak samo. 

Sama robisz spis majątku

Do tej pory przy dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza komornik sądowy dokonywał spisu majątku. Zgodnie z nowymi przepisami, sama możesz sporządzić wykaz inwentarza. Wskazujesz w nim przedmioty należące do spadku, zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości oraz długi spadkowe i ich wysokość. Wykaz składasz w sądzie lub przed notariuszem. Sąd powiadamia o jego złożeniu w obwieszczeniu zamieszczonym (w internecie i na tablicy ogłoszeń. Jeżeli wierzyciele mają wątpliwości co do tego wykazu, mogą zlecić zrobienie spisu komornikowi.
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również: