Remont lub budowa? Żądaj zwrotu VAT

remont-copy.jpg
Jeżeli odnawiasz mieszkanie, nie wyrzucaj rachunków za materiały budowlane. Na ich podstawie fiskus zwróci ci część pieniędzy, jakie wydałaś na remont.
/ 14.04.2008 09:03
remont-copy.jpg
Choć miniony rok był ostatnim, w którym przysługiwała ulga remontowa, nadal mamy możliwość odzyskania części wydatków poniesionych na remont lub budowę domu (mieszkania). A wszystko dzięki przepisom, które obowiązują od stycznia tego roku. Umożliwiają one zwrot części podatku VAT zawartego w cenie kupionych przez nas materiałów budowlanych. Nowa ustawa ma zrekompensować podwyżkę stawki VAT, jaka nastąpiła po wejściu Polski do Unii (VAT wzrósł wówczas z 7 do 22 procent). Zwrot obejmuje wydatki poniesione w okresie od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 r.

Kto jest uprawniony?
Każdy, kto w wymienionym okresie podjął (lub to zrobi) budowę lub remont domu (mieszkania) i wykonał go systemem gospodarczym, to znaczy bez zatrudniania profesjonalnej firmy. O zwrot VAT nie może ubiegać się jedynie osoba, która sama jest podatnikiem VAT.
Aby otrzymać zwrot pieniędzy, musisz posiadać pozwolenie na budowę lub tytuł prawny do remontowanego domu czy mieszkania i oczywiście faktury VAT za kupione materiały. Jeżeli zgubiłaś oryginał faktury albo uległ on zniszczeniu, sprzedawca ma obowiązek wystawić na twój wniosek fakturę zgodnie z danymi, jakie znajdują się na kopii. Taka faktura musi zawierać nazwę „duplikat” oraz datę wystawienia.
Warto wiedzieć! Zwrot VAT przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

Za co zwrot?
Możesz domagać się zwrotu pieniędzy tylko za te materiały, na które VAT po 1 maja 2004 r. wzrósł z 7 do 22 procent. Dokładny wykaz zawiera obwieszczenie ministra transportu i budownictwa – znajdziesz je na stronie internetowej http://podatki.pl. Sprawdź więc uważnie faktury i uwzględnij tylko te, które zawierają wymienione w wykazie materiały.

Ile dostaniesz?
Kwotę zwrotu musisz obliczyć sama. Nie jest to trudne. Wszystko zależy od tego, czy korzystałaś z ulg (budowlanej, remontowej). Jeżeli nie miałaś odliczeń z tego tytułu, wówczas zwrot wynosi 68,18 proc. kwoty VAT, jaka wynika z faktur (zsumuj podatek VAT ze wszystkich rachunków i pomnóż wynik przez 68,18 proc.). Nie zawsze otrzymasz cały zapłacony VAT.
Przepisy ustalają bowiem górny limit zwrotu. Wynosi on 12,295 proc. kwoty wynikającej z pomnożenia 70 mkw. (30 mkw., gdy prace nie wymagają pozwolenia na budowę) powierzchni mieszkania i ceny 1 mkw. podawanego przez GUS do wyliczenia premii gwarancyjnej. Tę cenę sprawdzisz, dzwoniąc do Centralnego Informatorium GUS, tel. 022 608 31 61, lub znajdziesz w internecie na stronie www.stat.gov.pl.
Ważne! Musisz uwzględnić cenę metra, jaka obowiązywała w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku.
A co, gdy korzystałaś z ulgi remontowej lub budowlanej? Wówczas dostaniesz 55,23 proc. kwoty VAT-u wynikającej z faktur. I w tym wypadku jest górna granica zwrotu. Wynosi ona 9,959 proc. ceny 70 lub 30 mkw. mieszkania (obliczonej jak wyżej).

Gdzie złożyć wniosek?
W urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca twojego zamieszkania w dniu składania wniosku. Kierujesz go do naczelnika tego urzędu. Jeżeli jesteś mężatką, możesz wspólnie z mężem złożyć jeden wniosek. Nie martw się, gdy źle zaadresujesz dokument. Urząd, który go otrzyma, przekaże właściwemu (zostaniesz o tym powiadomiona).
Warto wiedzieć! Za złożenie wniosku ani za załączniki nie płacisz opłaty skarbowej.

Co zawiera wniosek?
We wniosku muszą się znaleźć:
- twoje imię i nazwisko, numer NIP, adres zamieszkania,
- wskazanie właściwego urzędu skarbowego,
- rodzaj poniesionych wydatków, (musisz wpisać, czy jest to budowa, przebudowa czy remont),
- rok rozpoczęcia inwestycji,
- wykaz faktur i wartość poniesionych wydatków (zsumuj je),
- kwota zwrotu, jaką powinnaś otrzymać (tę obliczasz samodzielnie zgodnie z podaną przez nas zasadą),
- sposób, w jaki ma być wypłacony zwrot: w kasie urzędu, za pośrednictwem poczty lub na twoje konto (podaj numer rachunku).
Jeżeli twój wniosek nie będzie zawierał wymienionych informacji, zostaniesz wezwana przez urząd skarbowy, abyś je uzupełniła (w ciągu 7 dni). Zrób to, bo inaczej twój wniosek nie będzie rozpatrzony.
Możesz również skorzystać z wzoru wniosku opracowanego przez Ministerstwo Finansów (znajdziesz go na stronie www.mf.gov.pl, dział Informatory).

Uwaga! Sam wniosek nie wystarczy. Jeżeli twoja inwestycja wymaga pozwolenia na budowę – dołączasz kopię tego pozwolenia oraz – jeśli wniosek składasz po ukończeniu budowy – kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu. Gdy pozwolenie nie było wymagane, wystarczy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego twoje prawo do lokalu (domu).
Warto wiedzieć! O zwrot VAT możesz ubiegać się już w trakcie budowy. Jeżeli wykonujesz ją na podstawie pozwolenia, licz się z tym, że urząd poprosi cię o dokument określający stopień zaawansowania prac (sporządza go osoba, która ma uprawnienia budowlane, czyli inspektor nadzoru).
Naczelnik urzędu skarbowego musi odpowiedzieć na twój wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia jego złożenia (gdy się spóźni, fiskus zapłaci odsetki za zwłokę). Jeżeli decyzja będzie pozytywna, na zwrot podatku powinnaś czekać nie dłużej niż 25 dni od jej wydania.
Warto wiedzieć! Kwoty zwrotu podatku VAT nie uwzględniasz w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dostałaś pieniądze.

Pamiętaj!!!
Wniosek o zwrot VAT możesz składać raz w roku (ostatni – najpóźniej do 30 czerwca 2008 r.), ale nie później niż 6 miesięcy od zakończenia
inwestycji.

Przypominamy
Tytułem prawnym do lokalu jest m.in.:
- akt własności,
- przydział lokalu spółdzielczego,
- decyzja administracyjna o przydziale mieszkania,
- umowa najmu lub dzierżawy,
- umowa podnajmu lub poddzierżawy,
- umowa użyczenia,
- dokument potwierdzający, że dom lub mieszkanie dostałaś w spadku lub dzięki darowiźnie.
Uwaga! Tytułem prawnym nie jest pokrewieństwo łączące cię z osobą, która kupiła materiały budowlane.

Na to wzrósł VAT
Przykładowy wykaz materiałów i prac budowlanych, na które wzrosła stawka VAT:
- klepki, listwy i fryzy do parkietów,
- okna i drzwi,
- okucia i zawiasy,
- ościeżnice i progi podłogowe,
- tapety papierowe i inne okładziny ścienne,
- cement, wapno i gips,
- zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej,
- wanny żeliwne,
- syfony umywalkowe,
- płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle),
- piece grzewcze gazowe,
- gazomierze, wodomierze,
- termostaty,
- zamki w rodzaju używanych do drzwi (z wyjątkiem elektronicznych i szyfrowanych),
- malowanie elewacji,
- docieplanie ścian zewnętrznych,
- wykonanie ścianek działowych,
- remont lub wymiana instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej.

Alicja Hass

Redakcja poleca

REKLAMA