Prezentacja kalendarza Wielcy Małym

W aukcji charytatywnej na rzecz Fundacji Niechciane i Zapomniane pomagającej zwierzętom przed zimą wzięli udział m.in. Jolanta Fraszyńska, Agata Buzek, Beata Sadowska i Edyta Jungowska
/ 12.12.2011 07:40