Klara Lewandowska już ochrzczona

Prawda czy fałsz?