Kate i William w Gdańsku

Lekcja polskiej historii w dwa dni i spotkania z kombatantami i więźniami obozu w Sztutowie niosła za sobą duży ładunek emocjonalny...

Książęca para w Gdańsku

Książę William i księżna Kate, którzy złożyli wizytę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zwiedzili wystawę o historii Solidarności i spotkali się z grupą opozycjonistów, m.in. z Lechem Wałęsą.