Według Jego rozporządzenia

Po śmierci Biskupa Rzymu kardynałowie mają odprawiać za spokój jego duszy nabożeństwa żałobne przez dziewięć kolejnych dni.
/ 16.03.2006 16:57
Zwyczajowo Biskupi Rzymu chowani są w największej świątyni katolickiej świata,
czyli w bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Do śmierci Jana Pawła II spoczywało ich tam 147.
Paweł II w konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis zawarł ustalenia odnośnie do pogrzebu papieża. Według rozporządzenia, po śmierci Biskupa Rzymu kardynałowie mają odprawiać za spokój jego duszy nabożeństwa żałobne przez dziewięć kolejnych dni.

- Po złożeniu do grobu w bazylice watykańskiej notariusz kapituły tejże bazyliki lub kanonik archiwista muszą sporządzić odpowiedni dokument stwierdzający autentyczność tego aktu. Dokument Universi Dominici Gregis zawiera też regulacje odnośnie do fotografowania zmarłego papieża, jego prywatnego apartamentu i wykonania jego testamentu.

- Nikomu bezwzględnie nie wolno fotografować czy filmować papieża zarówno chorego w łóżku, jak i zmarłego, ani nagrywać przy pomocy jakiegokolwiek urządzenia jego słów, aby je potem odtworzyć. Jeśli ktoś po śmierci papieża chciałby fotografować go w celach dokumentacyjnych, musi poprosić o zgodę Kardynała Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego, który może pozwolić jedynie na wykonanie fotografii papieża ubranego już w szaty pontyfikalne, czyli takie, w jakich odprawia msze.

- Po pogrzebie papieża i w czasie wyboru następcy żadne z pomieszczeń prywatnego apartamentu papieża nie może być zamieszkane.

- Jeśli zmarły papież rozporządził w testamencie swoimi rzeczami, zostawiając listy i dokumenty prywatne, oraz wyznaczył wykonawcę swego testamentu, to na nim spoczywa ustalenie i wypełnienie zapisów dotyczących dóbr prywatnych i pism zmarłego papieża.

- Według rozporządzenia Jana Pawła II pogrzeb musi się odbyć między 4. a 6. dniem od śmierci papieża. Konklawe, czyli wybór nowego papieża, ma się odbyć maksymalnie po 20 dniach od wakansu (wolnego miejsca) na Stolicy Piotrowej.

- W wyborze, który odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej, udział biorą jedynie kardynałowie, którzy nie przekroczyli 80. roku życia. W dniu 1.04.2005 było 117 kardynałów-elektorów.

- Kardynałowie będą zupełnie odcięci od świata, aby nikt nie mógł sugerować, którego z kandydatów mają wybrać. Z tego powodu nie mogą oglądać telewizji, słuchać radia ani czytać prasy. Pod groźbą kar kościelnych nie mogą wnosić na konklawe urządzeń do nagrywania ani telefonów komórkowych.

Grzegorz Polak