Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie

Wydział Nauk Społecznych oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową.
/ 16.03.2006 16:57
8 marca w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych pt. „Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie”, która uświetni obchody 15-lecia istnienia Wydziału Nauk Społecznych. Głównymi organizatorami konferencji są Instytut Psychologii i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy Koła Nauk Psychologicznych ANIMA.
Celem konferencji jest promowanie dokonań Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w bardzo interesujących ostatnio społeczeństwo polskie badaniach nad kobiecością i męskością. Ważne jest też nawiązanie i rozwinięcie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą w zakresie projektów badawczych związanych z problematyką różnic płciowych. Organizatorzy pragną również zaktywizować badawczą działalność studentów. Konferencja ma ponadto na celu rozpowszechnianie wiedzy wśród Polek, a także wspomaganie ich rozwoju osobistego.

Podczas jednodniowej sesji odbędą się wykłady plenarne, sympozja tematyczne oraz sesja plakatowa i warsztaty. W konferencji weźmie udział wielu znakomitych gości z kraju i z zagranicy. Impreza ma charakter otwarty.

Więcej informacji na http://www.konferencja.go.pl/