Skąd się biorą kryzysy w związku

Skąd się biorą kryzysy w związku

Konflikty, nieporozumienia, sprzeczki czy awantury towarzyszą wszystkim relacjom między ludźmi, a zwłaszcza tym, którzy mieszkają za sobą, dzielą obowiązki domowe czy wychowanie dzieci. Stres jaki towarzyszy im w codziennym życiu, przeciążenie fizyczne i psychiczne jest dobrą bazą do tego, aby w związku doszło do kryzysu.
/ 18.05.2010 12:25
Skąd się biorą kryzysy w związku

Konflikty, stres

Nieumiejętne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, mała odporność na problemy doprowadzają do tego, że zamiast doprowadzać do zakończenia konfliktów prowadzi do ich natężenia.

Obserwując związki dookoła, znajome pary, można zauważyć, że u jednych kryzys pojawia się dość często, natomiast u innych bardzo rzadko lub wcale. O relacje należy dbać bezustannie, należy je pielęgnować i nigdy nie traktować jako coś stałego, niezmiennego.

Związek dwojga ludzi jest dynamicznym procesem, który ulega modyfikacjom z różnych – wewnętrznych i zewnętrznych – przyczyn. Jeśli w pewnym minecie para przestanie utrzymywać odpowiedni poziom komunikacji, przestanie zabiegać o pozytywne emocje w związku, może się okazać, że wraz z rutyną życia codziennego przyjdzie ochłodzenie ich relacji.

Zobacz też: Jak się bezboleśnie rozstać?

Kryzys a pojedynczy problem

Oczywiście przyczyną kryzysu może być również jakieś jedno zdarzenie, które okaże się zbyt dużym obciążeniem psychicznym dla jednego lub obojga partnerów. Przykładami takiego zdarzenia są: pojawienie się dziecka, problemy wychowawcze z dziećmi, ingerencja osób trzecich w związek (rodziców, przyjaciół), choroba, wypadek, utrata pracy, zdrada.

Brak odpowiednich kompetencji w zakresie pokonania trudnej sytuacji może spowodować ucieczkę – czyli prosty mechanizm obronny. Łatwiej jest uciec od problemu, gdyż nie wymaga to wkładania żadnego wysiłku, czy dobrej woli niż próbować ratować związek.

Przyczyn powstawania kryzysu w związku jest wiele, jak również może być wiele możliwości rozwiązania tego kryzysu. Najważniejsze, aby było one skuteczne, a do tego potrzeba zaangażowania obojga partnerów.

Zobacz też : Kryzys - przegadać czy przemilczeć