Wymyślanie komuś rzadko kiedy pomaga/ fot. Shutterstock

Mediacje rodzinne – co to takiego?

Ponad połowie małżeństw, które zdecydowały się na podjęcie mediacji, udało się osiągnąć porozumienie. Kiedy jej zastosowanie jest wskazane i na czym polega tego typu interwencja? Czy mediacja jest tożsama z terapią?
/ 01.03.2011 04:07
Wymyślanie komuś rzadko kiedy pomaga/ fot. Shutterstock

Czym jest mediacja?

Mediacja jest interwencją w toczący się konflikt lub negocjacje przez trzecią stronę, akceptowaną przez wszystkich uczestników konfliktu. Mediator nie posiada autorytatywnej władzy, nie może rozstrzygnąć sporu, natomiast pomaga w wypracowaniu obustronnego porozumienia w spornych kwestiach.

Mediacja rodzinna pozwala małżonkom na osobiste wypracowanie porozumienia, przez co uzyskują poczucie wpływu na swój los i chętniej przestrzegają ustaleń. Ponadto umożliwia uniknięcie długotrwałego procesu rozwodowego.

Nie zaleca się mediacji rodzinnych w przypadku, gdy któryś z małżonków cierpi na zaburzenia psychiczne, upośledzenie umysłowe oraz gdy partnerzy nie mają do siebie zaufania ani motywacji do osiągnięcia porozumienia.

Polecamy: Kiedy hipochondria staje się prawdziwą chorobą...

Interwencje stosowane w jej toku

Do wykorzystywanych w mediacji technik zalicza się redukowanie konfliktu, usprawnianie komunikacji oraz klaryfikację zgodnych obszarów. Redukowanie konfliktu ma na celu podtrzymanie własnej wartości małżonków oraz odreagowanie emocji. Działania usprawniające komunikację ukierunkowane są na wzmacnianie prawidłowo przebiegających procesów komunikacji, dążenie do bezpośredniości i wprowadzanie atmosfery spokoju. Klaryfikacja zgodnych obszarów dotyczy poszukiwania informacji, które mogą pomagać w podjęciu decyzji i oddzielanie kwestii nieistotnych.

Mediacja rodzinna a terapia rodzinna

Mediacja nie jest terapią. Jej celem nie jest dokonanie zmian czy uzyskanie wglądu, czas trwania jest także krótszy, niż przypadku terapii. Celem mediacji jest uzyskanie porozumienia. Różnice dotyczą także udziału dzieci, które często biorą udział w terapii, a do mediacji zapraszane są rzadko. Mediator ma zwykle do czynienia jedynie ze skonfliktowanym małżeństwem. Formalne różnice dotyczą zawierania przez mediatora pisemnego kontraktu, podczas gdy w terapii ma on zwykle formę pisemną. Proces terapii, w przeciwieństwie do mediacji, nie jest uwikłany w proces sądowy.

Polecamy: Jak mieszka chory na depresję?