Jakie są Polki? Wyniki badań!

Jakie są Polki? Bardzo rodzinne, a jednocześnie liberalne światopoglądowo. Zadowolone z życia, ale też zmęczone i zestresowane. Dla 56% z nich najważniejsze w życiu jest bycie dobrą gospodynią domową, żoną i matką. Udane życie rodzinne wpływa na poczucie szczęścia 96% Polek. Jednocześnie 93% Polek uważa, że ludzie powinni mieć prawo do stosowania środków antykoncepcyjnych, 88% - jest za dostępem do in-vitro, 56% opowiada się za możliwością wyboru odnośnie dokonania aborcji, a połowa respondentek popiera eutanazję. Co istotne, ponad połowa Polek nie znajduje w polskim parlamencie partii odpowiadającej ich poglądom – co trzecia nie wie, na którą partię by zagłosowała, a aż 21% w ogóle nie poszłaby do urn. Badanie „Polki same o sobie”, z którego pochodzą najnowsze dane dotyczące współczesnych Polek zostało zrealizowane wspólnie przez agencję Garden of Words i Dom Badawczy Maison.

Jakie są Polki? Bardzo rodzinne, a jednocześnie liberalne światopoglądowo. Zadowolone z życia, ale też zmęczone i zestresowane. Dla 56% z nich najważniejsze w życiu jest bycie dobrą gospodynią domową, żoną i matką. Udane życie rodzinne wpływa na poczucie szczęścia 96% Polek. Jednocześnie 93% Polek uważa, że ludzie powinni mieć prawo do stosowania środków antykoncepcyjnych, 88% - jest za dostępem do in-vitro, 56% opowiada się za możliwością wyboru odnośnie dokonania aborcji, a połowa respondentek popiera eutanazję. Co istotne, ponad połowa Polek nie znajduje w polskim parlamencie partii odpowiadającej ich poglądom – co trzecia nie wie, na którą partię by zagłosowała, a aż 21% w ogóle nie poszłaby do urn. Badanie „Polki same o sobie”, z którego pochodzą najnowsze dane dotyczące współczesnych Polek zostało zrealizowane wspólnie przez agencję Garden of Words i Dom Badawczy Maison.

Jakie są Polki? Wyniki badań!

Fot. Depositphotos

Zobacz też: Dlaczego Polki są najpiękniejsze na świecie?

Celem badania było poznanie i zrozumienie dzisiejszych Polek, ich światopoglądu, motywów podejmowanych przez nie decyzji, oczekiwań, życia codziennego oraz wielu związanych z nim aspektów takich jak: postrzeganie siebie i świata, wartości, rodzina, wychowanie dzieci, zdrowie i uroda, seks, praca, polityka, gospodarka, biznes… „Polki same o sobie” to pierwsze tak kompleksowe i szeroko zakrojone badanie, które pozwala na stworzenie współczesnego i możliwie pełnego obrazu Polek.

Przeprowadzone badanie pokazało, że współczesna Polka się zmienia, jest w okresie transformacji
od tradycyjnej gospodyni domowej, nastawionej na dbanie o dom, dzieci i męża - elementy takiego obrazu siebie są cały czas dla wielu Polek bardzo ważne - do Polki nowoczesnej, światowej, świadomej swojej wartości, potrzeb, która wie czego chce i dąży do tego w swoim życiu – mówi prof. Dominika Maison, ekspert w zakresie badań potrzeb i zachowań konsumenckich, wykładowca uniwersytecki, autorka licznych artykułów i książek, w tym najnowszej – „Polak w świecie finansów”, założycielka Domu Badawczego Maison, specjalizującego się w badaniach marketingowych o charakterze strategicznym.

Wyniki badania są żywym obrazem sytuacji społecznej i dowodem głębokich przemian, jakie dzieją się w naszym społeczeństwie.  Kobiety - kiedy mają głos - mówią jasno i rzeczowo o swoich potrzebach, wizji świata, biznesu i polityki. Badanie potwierdziło także to, co dla mnie i wielu fachowców wydaje się oczywiste, a co ciągle nie znajduje odzwierciedlenia w działaniach marketingowych - nie ma jednej grupy docelowej o nazwie „KOBIETA”, a motywacje, preferencje oraz zachowania konsumenckie Polek są tak różnorodne, jak one same –– mówi Katarzyna Pawlikowska, współzałożycielka Garden of Words, ekspert w dziedzinie kobiecych motywacji i autorka pierwszej polskiej publikacji na temat marketingu skierowanego do kobiet „Czujesz… czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet” (CeDeWu, 2011). To, co z pewnością łączy współczesne Polki to  świadomość swoich pragnień, otwartość na świat i zdeterminowanie. Mają jasno określone priorytety i chcą decydować o swoim życiu, bez względu na to, czy postawiły na karierę zawodową czy zdecydowały się realizować jako matki i gospodynie domowe.

Jakie są zatem współczesne Polki? „Polki same o sobie” – wybrane wyniki z ogólnopolskiego badania:

  • Zadowolenie z życia

Jak wynika z badania, Polki są zadowolone ze swojego życia (średnia 76 na skali od 1 do 100). 56% spośród nich twierdzi, że w ciągu ostatniego roku często czuła się szczęśliwa, z czego 96% z powodu udanego życia rodzinnego, 92% dzięki codziennym małym przyjemnościom, zaś 91% z powodu posiadania przyjaciół i znajomych. Jednocześnie aż 45% respondentek na co dzień czuje się zmęczona, a 34% - zestresowana. Najczęstszymi przyczynami złego samopoczucia u Polek i przyczyną codziennych zmartwień są przede wszystkim finanse (65% wskazań), troska o bliskich (63%) i własne zdrowie (50%). Mniej niż 1/3 Polek jako bolączki dnia codziennego wymieniła złe relacje z partnerem (29% wskazań) oraz problemy wychowawcze z dziećmi (27%).

  • Życie prywatne i rodzinne

Rodzina i wszystkie aspekty życia z nią związane znajdują się najwyżej na liście priorytetów Polek. Dla 56% z nich najważniejsze w życiu jest bycie dobrą gospodynią domową, żoną i matką. Znacznie mniej, bo 28% na pierwszym miejscu stawia bycie atrakcyjną kobietą. Tylko co 6 Polka (16 %) chciałaby zrobić karierę i odnieść sukces zawodowy. Jak wynika z badania, przeważająca większość obowiązków domowych (odprowadzenie dzieci do szkoły, pomaganie w odrabianiu lekcji, etc.) spoczywa na kobietach – jest tak w 2/3 rodzin. Jednocześnie aż 85% ankietowanych chciałaby, żeby w ich małżeństwach kobieta i mężczyzna wspólnie zajmowali się domem, a 91% Polek uważa, że obowiązki domowe powinny być równo dzielone między członków rodziny.

  • Liberalny światopogląd

Współczesne Polki wykazują znaczny liberalizm poglądów – 93% uważa, że ludzie powinni mieć prawo do stosowania środków antykoncepcyjnych, 88% - jest za dostępem do in-vitro, 56% opowiada się za możliwością wyboru odnośnie dokonania aborcji, a połowa respondentek – eutanazji. Sporym przyzwoleniem cieszą się także związki homoseksualne – prawo do bycia w podobnych relacjach partnerskich akceptuje 63% Polek, nieco mniejszym poparciem cieszą się małżeństwa homoseksualne – 41% badanych jest za. Polki są natomiast przeciwne adopcji dzieci przez pary tej samej płci – 61% spośród ankietowanych nie popiera tego typu praktyk.

  • Polityka i gospodarka

Ponad połowa Polek nie znajduje w polskim parlamencie partii odpowiadającej ich poglądom – co trzecia nie wie, na którą partię by zagłosowała, a aż 21% w ogóle nie poszłaby do urn. Jako najważniejsze tematy, którymi powinien się zając rząd, Polki wymieniają kwestie zdrowia, pracy, a w dalszej kolejności polityki społecznej i edukacji. Jednocześnie są bardzo dumne z bycia Polkami (92% respondentek) oraz członkiniami lokalnych społeczności (89%).

  • Praca i finanse

Na pytanie „Co jest najważniejsze w pracy?” Polki najczęściej wskazują wysokie zarobki (70%), stabilizację oraz pewność zatrudnienia, a także miłą atmosferę (po 42% odpowiedzi). Zaledwie co siódma Polka przywiązuję wagę do tego, by praca była spokojna i bezstresowa, a co dwunasta – by praca pozwalała na kreatywność. Aż 78% ankietowanych uważa, że w Polsce jest łatwiej zrobić karierę mężczyźnie niż kobiecie, a 82%, że mężczyźni z zasady zarabiają więcej niż kobiety na tych samych stanowiskach. Niespodziewanie otrzymane 10 tys. złotych Polki wydałyby na wakacje (54%) oraz na remont mieszkania/ domu (31%). Dwie na sto Polek przeznaczyłaby taką kwotę na operację plastyczną. Nie zwracając uwagi na ograniczenia finansowe wymarzone wakacje 19% Polek spędziłoby na południu Europy – w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech. Co jednak ciekawe – dla 18% idealnymi wakacjami byłby wczasy w Polsce – nad Bałtykiem, w Tatrach, na Mazurach. Tylko jedna na sto Polek wymarzone wakacje spędziłaby we własnym domu lub na działce.

  • Polki korzystają z nowych technologii

Polki są coraz bardziej nowoczesne – 84% z nich ma dostęp do komputera, 72% z nich korzysta regularnie z Internetu, a 24% korzystających z Internetu łączy się z siecią przez telefon komórkowy (6% często, zaś 18% - sporadycznie).

  • Zdrowie i uroda

Aż 59% respondentek pozytywnie ocenia swój stan zdrowia. 70% Polek w ciągu ostatniego roku była
u dentysty. Znacznie mniej korzysta z badań kontrolnych – zaledwie 39% spośród ankietowanych
w ostatnim roku wykonała badanie cytologiczne, a jeszcze mniej (23%) zdecydowała się na mammografię lub USG piersi. 41% respondentek chętnie korzysta z prywatnej służby zdrowia. Jednocześnie chciałoby z niej korzystać aż 34% z tych kobiet, które obecnie nie mają do niej dostępu.
66% Polek jest zadowolona ze swojego stylu ubierania, ponad połowa jest także usatysfakcjonowana wyglądem swoich włosów i skóry. Ponad połowa Polek przynajmniej raz w życiu stosowała dietę odchudzającą. 79% badanych deklaruje, że przyjemność sprawia im dbanie o siebie – chodzenie
do fryzjera, stosowanie maseczek, itp., jednak robią to bardzo rzadko – kosmetyczkę Polki odwiedzają średnio 1 do 2 razy w roku, fryzjera nieco częściej – średnio raz na 2-3 miesiące. Wśród najczęściej używanych kosmetyków Polki wymieniają – dezodorant (77% ankietowanych stosuje go regularnie), krem do twarzy, (74%), perfumy (63%) i odżywkę do włosów (59%).

  • Polki o mężczyznach, seksie i życiu intymnym

Wskazanie pary najseksowniejszych Polaków sprawiało Polkom spore trudności. Aż 29% nie potrafiło wymienić znanej Polki, która stanowiłaby dla nich symbol seksu. Jedna czwarta kobiet nie umiała wybrać najseksowniejszego ze znanych Polaków. Zdania były bardzo podzielone, najwięcej, ale tylko 6% wskazań zdobył Maciej Zakościelny, po 5% - Paweł Małaszyński, Bogusław Linda i Michał Żebrowski. Idealny mężczyzna według współczesnych Polek jest opiekuńczy, czuły (po 92% wskazań), zadbany i inteligentny (po 90% wskazań). Najseksowniejszymi Polkami okazały się Anna Mucha, Doda (po 5%), Małgorzata Socha (4%) i Małgorzata Kożuchowska (3%). Pomimo bardzo liberalnego światopoglądu Polki niechętnie mówią o swoim życiu intymnym. Niemniej jednak aż 87% osób, które zdecydowały się otwarcie mówić o seksie deklaruje, że go lubi (62% wszystkich badanych), a jedna trzecia współżyje co najmniej raz w tygodniu.

Badanie „Polki same o sobie” zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2012 roku, na reprezentatywnej próbie Polek w wieku od 18 do 70 lat.

Źródło: Materiały prasowe

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)