Jaką terapię małżeńską wybrać?

Jaką terapię małżeńską wybrać?

Terapie małżeńskie cieszą się coraz większą popularnością, co oznacza z jednej strony, że problem kryzysów w związku jest ogromny, a z drugiej strony, iż współmałżonkowie widzą potrzebę ratowania swoich relacji i mają wiedzę, gdzie takiej pomocy szukać.
/ 05.10.2010 16:51
Jaką terapię małżeńską wybrać?

Terapia małżeńska

Jeśli czujesz potrzebę zmian w Twoim związku może okazać się potrzebna!

Na konsultację z terapeutą warto wybrać się kiedy w związku występuje zakłócenie wzajemnych relacji, wzrost obojętności, próby manipulowania partnerem, frustracja wzajemnych potrzeb i oczekiwań, zaniepokojenie z powodu przerzucania własnych trudnych doświadczeń na współmałżonka, oziębłość seksualna, deficyty w dojrzałym komunikowaniu się, perspektywa rozpadu małżeństwa.

Polecamy: Czy dać sobie drugą szansę

Cel terapii małżeńskiej

terapii jest pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże nieprawidłowych relacji, a także w dzieleniu się nimi. Ważne jest uzyskanie wglądu w sytuację. Jest on warunkiem zmiany, która ma nastąpić w sposobie funkcjonowania rodziny.

Wgląd jest rozumiany jako zrozumienie źródeł obecnego zachowania każdego z małżonków w kontekście historii życia i rozwoju osobowości małżonków. Jednak taka zmiana postawy wiąże się wieloma rozmowami, a co za tym idzie osiągnięcie rezultatów nie jest możliwe w ciągu kilku dni. Dlatego też takie cele rozłożone są tak, że zazwyczaj terapie małżeńskie trwają od kilku miesięcy do roku (czasem dłużej).

Gdy pary decydują się na szukanie pomocy w kryzysie, terapeuci pomagają w zrozumieniu i przezwyciężeniu go. Zwykle po zażegnaniu bieżących problemów angażują się oni w terapię długoterminową, która nie jest już formą doraźnego, ale bardziej trwałego oddziaływania.

W niektórych sytuacjach, czasami ze względu na oczekiwania małżonków - psychoterapeuci prowadzą terapię krótkoterminową, koncentrując się wówczas na specyficznie wybranych problemach.

Terapia - razem czy osobno?

Na pierwszych spotkaniach terapeuta w zależności od sytuacji małżonków proponuje podjęcie terapii razem lub osobno. W psychodynamicznym trybie pracy terapeutycznej najczęściej proponuje się małżonkom podjęcie terapii indywidualnej – kiedy spotykają się oddzielnie, każdy z innym terapeutą.

Jest ona wskazana przede wszystkim wtedy, gdy problem pierwotnie nie jest małżeński lub małżonkowie nie są zaangażowani w jego rozwiązanie. Dotyczy to m. in. osób bardzo niedojrzałych, silnie lękowych, poważnie zaburzonych, a także takich, które twierdzą, że nie kochają już partnera.

Terapia w tej formie ma na celu wzmocnienie siły ego poszczególnych osób w związku i uświadomienie istoty konfliktów wewnętrznych, które rzutują na wzajemną relację. Staje się to podstawą do rozwiązania trudności małżeńskich przez samych małżonków.

Polecamy: Zdradził - i co teraz

Możliwe są także wspólne małżeńskie sesje z tym samym terapeutą. Terapia pary małżeńskiej z jednym terapeutą jest wskazana przede wszystkim dla takich osób, które przeżywają ostry kryzys związany z etapem rozwoju rodziny (np. urodzenie dziecka, problemy wychowawcze dorastającego dziecka, etap pustego gniazda - odejście dzieci, które założyli swoje rodziny) i są w równym stopniu zaangażowani w rozwiązywanie problemu.

Zaleca się w takim wypadku, aby małżonkowie nie używali terapii dla celów manipulacyjnych, nie mieli indywidualnych sekretów niemożliwych do ujawnienia współmałżonkowi. Walorem tej formy terapii jest możliwość otwartego wyrażania własnego stanowiska, emocji w obecności małżonka, uzyskanie pomocy w sprecyzowaniu oczekiwań jednego partnera względem drugiego, a także wypracowanie należytego poziomu porozumienia i komunikacji pomiędzy partnerami. 

Warto zapoznać się z możliwościami, jakie przygotowują poradnie małżeńskie dla swoich klientów. Często jest to ostatnia deska ratunku, by małżonkowie rozpoczęli ze sobą rozmowę. Bez względu na to, jaki będzie motyw decyzji o szukaniu pomocy, warto pamiętać, że to od dobrej woli partnerów zależy powodzenie terapii.