Gdzie szukać pomocy, gdy ma się w rodzinie kogoś uzależnionego?

Gdzie szukać pomocy, gdy ma się w rodzinie kogoś uzależnionego?

Wiele osób, które na co dzień mają do czynienia z kimś uzależnionym, pyta, gdzie warto skierować się, by uzyskać pomoc dla osoby z problemem.
/ 29.11.2010 13:56
Gdzie szukać pomocy, gdy ma się w rodzinie kogoś uzależnionego?

Przede wszystkim warto rozejrzeć się w możliwościach istniejących w najbliższej okolicy. W wielu miejscowościach działają ośrodki terapii uzależnień, ośrodki odwykowe, terapeutyczne, a także prywatne gabinety terapeutyczne. Coraz częściej powstają też grupy wsparcia i rozmaite grupy oparte na zasadzie Dwunastu Kroków, wzorowane na działalności Anonimowych Alkoholików, a także sami Anonimowi Alkoholicy.

Grupy takie spotykają się w różnych miejscach gdzie są publicznie dostępne sale spotkań, przy parafiach, domach kultury, ale także w innych miejscach.

Osobną sprawą jest nakłonienie osoby uzależnionej do leczenia. Leczenie uzależnień jest dobrowolne i nikt poza samym uzależnionym nie ma możliwości zmuszenia go do leczenia się.

Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których możliwe jest skierowanie na leczenie przymusowe, które określa szczegółowo ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. Nr 70 z 2007 r., poz. 473).

Zobacz też: Czy znasz mechanizmy uzależnienia?

Dotyczy to zwłaszcza osób, które znęcają się nad rodziną, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować lub notorycznie zakłócają porządek publiczny.

Skuteczność takiego przymusu na dłuższą metę jest jednak ograniczona, gdyż tylko własna motywacja chroni tak naprawdę chorego przed uleganiem nawrotom choroby.

Bardzo często osoba, która zgłasza się do ośrodka terapii uzależnień w związku ze swoim uzależnionym partnerem jest sama zachęcana do podjęcia terapii – związanej ze współuzależnieniem. Niezależność i wyrwanie się z orbity choroby uzależnieniowej przez partnera to jeden z czynników motywujących osobę uzależnioną do podjęcia zdrowienia, jak również szansa dla jego rodziny na dalsze zdrowe życie.

Nie można za kogoś pójść do lekarza i leczyć się.

Można natomiast choremu pomóc – pokazać gdzie jest ośrodek terapii, pójść tam, przetrzeć szlaki, powiedzieć że nic strasznego tam nie było, zostawić w domu otwartą książkę, ulotkę, komputer z otwartą stroną internetową ośrodka.

W czasie terapii współuzależnienia można nauczyć się także tego, jak rozmawiać z osobą uzależnioną, by bez złości i pretensji pokazać jej, jak wygląda życie z kimś, kto trwa w szponach nałogu.

Zobacz też: Jak pomóc uzależnionemu?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/10.10.2016 00:46
Własna motywacja jest ważna ale jeśli nie ma się osób które chcą pomóc, to ciężko jest samemu rzucić nałóg. Często potrzebna jest też pomoc specjalistów. Tak było w przypadku mojej mamy, która po wielu wizytach u lekarzy zdecydowała się na terapię w ośrodku aragorn. Był to dla niej duży krok w kierunku rzucenia alkoholu
/13.07.2011 08:51
dokładnie - wlasna motywacja jest najważniejsza!