Seks/ fot. Fotolia fot. Fotolia

Seks a społeczeństwo i tradycje

Każda grupa społeczna posiada własne tradycje i obyczaje. W społeczeństwie, w którym dorastamy, kształtuje się również nasza przynależność płciowa. Coraz częściej jednak nasze potrzeby seksualne są sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi czy tradycją.
/ 10.07.2012 11:19
Seks/ fot. Fotolia fot. Fotolia

Jak kształtuje się przynależność płciowa?


Każdy człowiek, który ma poczucie przynależności do danej płci, wytwarza określone jej obrazy idealne i realne w swoim przypadku (Imieliński, 1984; Izdebski, Ostrowska, 2003; Lew-Starowicz, 2003). Obrazy te są formowane od najwcześniejszego dzieciństwa poprzez oddziaływanie środowiska rodzinnego, następnie rówieśniczego, a także wzorce i modele rozpowszechniane przez kulturę.

Męskość i kobiecość obejmuje specyficzną budowę, fizjologię seksualną, zróżnicowanie psychiczne, postawy wobec własnej i przeciwnej płci, relacje partnerskie (Lew-Starowicz, 2003). Stwarzają one poczucie bliskiej, a zarazem odległej rzeczywistości światów płci, ich tajemniczej inności.

W okresie powstawania związków i zawierania małżeństwa atrakcyjność drugiej płci, fascynacja nią oraz pociąg erotyczny stanowią naturalne tło powstania miłości, wspólnoty psychicznej i więzi seksualnej. Rozwój męskości i kobiecości może jednak ulec zaburzeniu, i to na wszystkich poziomach rozwoju psychoseksualnego, co może wynikać na przykład z zakłócenia w identyfikacji z daną płcią, zakompleksienia, poczucia małej lub nadmiernej wartości, urazowego doświadczenia, niepewności i poczucia zagubienia w świecie płci (tamże).

Czym jest potrzeba seksualna?

Potrzeba seksualna (Lechosław Gapik, 1984; 1985), to właściwość organizmu polegająca na okresowym powstawaniu specyficznego napięcia psychofizycznego, możliwego do zredukowania poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję seksualną.

Miejsce potrzeby seksualnej wśród innych potrzeb wyznaczone jest przede wszystkim jej siłą oraz indywidualnie przyjętym systemem norm (Obuchowski, 1983; Skowroński, 2003). Im większa jest siła tej potrzeby oraz im wyżej w hierarchii wartości jest ona umieszczona, tym częstszego przejawiania zachowań seksualnych należy oczekiwać. W przypadku występowania wstrzemięźliwości seksualnej należy spodziewać się małej siły potrzeby seksualnej. Tym samym jej wartość w hierarchii innych potrzeb będzie niska.

Jednak osoby wykazujące wstrzemięźliwość seksualną mogą plasować zachowania seksualne wysoko w hierarchii własnych potrzeb, ale ta wysoka pozycja może wynikać także z innych przyjętych wartości i mechanizmów obronnych, działających na strukturę Ja.

Na skutek współoddziaływania na siebie siły potrzeby seksualnej i przyjętych norm, tworzy się podwójna (rzeczywista) hierarchia potrzeb. Wyznacza ją siła potrzeby i stanowi ona odpowiedź na określone normy społeczne. Wtedy rzeczywista ranga potrzeby może być obniżona lub podwyższona, w zależności od oddziaływań i sugestii środowiska społecznego. Obniżenie rangi potrzeby seksualnej powoduje tłumienie przejawów seksualności i prowadzi do stosowania mechanizmów obronnych, których celem jest niwelowanie konfliktów osobowości.

Zobacz także: Jaką pornografię uwielbiają kobiety?

Społeczeństwo i tradycja wobec zachowań seksualnych

Zmienna płci może mieć decydujące znaczenie w odniesieniu do społecznej oceny zachowań seksualnych. Pojęcia kobiecości i męskości wiążą się ze specyficzną odmiennością biologiczną i psychiczną płci, a także z modelami i wzorcami określonymi przez tradycje kulturowe oraz przemiany obyczajowe.

Każde społeczeństwo przyjmuje większy lub mniejszy margines tolerancji, czyli wielkość przestrzeni pomiędzy normą idealną – zakładającą realizację stanów pożądanych – a normą dopuszczalną – dyktowaną przez wymogi codziennego życia społecznego

Od kobiet oczekuje się, że będą one z jednej strony wstrzemięźliwe seksualnie, z drugiej zaś zaspokoją potrzeby i oczekiwania mężczyzny. Ponadto mężczyzna nie ma ograniczeń biologicznych co do liczby potomstwa, podczas gdy w przypadku kobiet takie ograniczenia są ewidentne bez względu na liczbę posiadanych partnerów. Analizując kobiece i męskie strategie doboru stałego partnera, może się okazać, że wstrzemięźliwość seksualna kobiety może stać się ważnym elementem decydującym o sukcesie reprodukcyjnym.

Sprawdź: On nie chce się kochać

Fragment pochodzi z książki „Kobiecość w obliczu zmian (Impuls, 2009). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji.