Poczęcie dziecka u par homoseksualnych – jakie są możliwości?

Coraz częściej pary homoseksualne decydują się na posiadanie potomstwa. Niestety w wielu krajach prawo wciąż zabrania adoptowania dzieci przez pary jednopłciowe. Starają się więc o poczęcie własnego dziecka. Jakimi sposobami mogą osiągnąć upragniony cel? Która metoda jest najbezpieczniejsza i daje największa gwarancję?
/ 13.05.2013 12:02

Można zaryzykować stwierdzenie, że osoby homoseksualne od zawsze miały i wychowywały dzieci. Nie jest to zatem wyłącznie fenomen współczesny. Geje i lesbijki, nie widząc innego sposobu życia w społeczeństwie, często wchodzili w związki zaprzeczające ich orientacji seksualnej – z osobami heteroseksualnymi.

Ukrywanie swojej tożsamości utrudniało lub uniemożliwiało tworzenie psychicznej więzi między małżonkami, fizyczna zaś łączyła się ze zmuszaniem się przynajmniej jednej ze stron do praktyk seksualnych. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły gejom i lesbijkom możliwość bardziej swobodnego kształtowania swojego życia – tworzenia związków z osobami tej samej płci, a więc z tymi, z którymi mogą w pełni rozwinąć więź zarówno uczuciową, jak i seksualną.

Zakładanie rodziny przez osoby homoseksualne

Wychowywanie dzieci przez gejów i lesbijki spotyka się wciąż z dużym oporem społecznym. W ostatnim czasie znaczny wpływ na złagodzenie tego oporu miały wyniki badań psychologicznych, które w sposób konsekwentny pokazują brak różnic w zdolnościach rodzicielskich osób homoseksualnych w porównaniu do heteroseksualnych i brak różnic między dziećmi wychowanymi w rodzinach gejów i lesbijek i osób heteroseksualnych. Drugim powodem jest rosnąca liczba takich rodzin, co stwarza coraz większej liczbie osób możliwość poznania rodziców homoseksualnych i ich dzieci. Powoduje to oswojenie tej tematyki – to, co znane przestaje budzić lęk.

„Tradycyjna” droga do rodzicielstwa

Do pewnego momentu jedyną wyobrażalną drogą do rodzicielstwa dla gejów i lesbijek było małżeństwo (lub związek nieformalny) z partnerem/partnerką płci przeciwnej. Stąd pierwsze badania dotyczące rodziców homoseksualnych dotyczyły tylko matek lesbijek, którym sąd w sprawie rozwodowej przyznał opiekę nad dzieckiem.

Część z nich weszła w związki z osobami tej samej płci i wychowywała razem dzieci, część wychowywała dzieci w pojedynkę. Zmiana społeczna przyniosła gejom i lesbijkom także możliwość planowania rodziny w związku z osobą tej samej płci. Oznacza to, że para homoseksualna może wspólnie podjąć decyzję o poczęciu lub w krajach, gdzie to możliwe, o adoptowaniu dziecka.

Zobacz także: Alternatywna inseminacja – trudności i wyzwania

Alternatywna inseminacja

Poczęcie dziecka odbywa się u kobiet za pomocą metod alternatywnej inseminacji (ang. alternative insemination). Polega ona na zapłodnieniu nasieniem dawcy znanego lub anonimowego w ośrodku medycznym (np. klinice leczenia niepłodności) z wykorzystaniem procedury sztucznego zapłodnienia lub in vitro. W przypadku bezpłodności jednej z partnerek lub czasem również, gdy para wyrazi taką chęć, istnieje możliwość podarowania swojej komórki jajowej przez jedną partnerkę drugiej. Wtedy zapłodniona komórka jajowa biologicznie pochodząca od jednej matki, będzie rozwijać się w organizmie drugiej, która urodzi dziecko.

Inne metody

Oprócz tych dwóch głównych możliwości, niektórzy geje i lesbijki mogą rozważać inne. Pierwszą z nich jest dokonanie inseminacji w warunkach domowych, kiedy to dawca decyduje się oddać nasienie parze kobiet. Wówczas jedna z partnerek zapładnia drugą, wprowadzając nasienie za pomocą specjalnej strzykawki.

Drugą – zapłodnienie przez stosunek seksualny – ze świadomym dawcą lub nieświadomym tego faktu.

Trzecią możliwością, z której korzystają przede wszystkim mężczyźni homoseksualni, jest macierzyństwo zastępcze (ang. surrogacy), gdzie zastępcza matka zgadza się na urodzenie dziecka parze gejów i zostaje zapłodniona nasieniem jednego lub obydwu z nich.

Która metoda jest najbezpieczniejsza ?

Najbezpieczniejsze z punktu widzenia zdrowia jest dokonanie alternatywnego zapłodnienia w ośrodku medycznym, gdzie kobieta pozostaje pod kontrolą lekarza, a dawca nasienia przechodzi wszystkie wymagane badania. Jednak z uwagi na koszt takiego zabiegu w większości krajów decydować się na niego mogą tylko osoby w dobrej sytuacji finansowej.

Polecamy: Jakimi rodzicami są homoseksualiści?

Fragment książki „Wprowadzenie do psychologii LGB” (Wydawnictwo Continuo, 2012 r.). Tytuł, lid, śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.