Czy można wyleczyć się z homoseksualizmu?

Czy można wyleczyć się z homoseksualizmu?

Homoseksualiści od zawsze byli traktowani jak ludzie odmienni, inni niż wszyscy. Ich odmienność była w zamierzchłych czasach postrzegana jako choroba. Nic więc dziwnego, iż pojawiały się pomysły, aby z homoseksualizmu ich po prostu "wyleczyć".
/ 16.07.2010 16:49
Czy można wyleczyć się z homoseksualizmu?

Czy homoseksualizm jest chorobą?

Kiedyś uważano, że homoseksualizm to choroba. Powstawały nawet specjalne ośrodki terapeutyczne, które pomagają pacjentowi w porzuceniu orientacji homoseksualnej. Mimo, iż obecnie środowiska psychiatryczne stoją na stanowisku, że taka forma "leczenia" jest niedopuszczalna, wciąż istnieją ośrodki (również w Polsce), które taką terapię proponują. Należy pamiętać, że w systemach totalitarnych (np. ZSRR w połowie XX wieku) leczenie homoseksualizmu było przymusowe i odbywało się w warunkach szpitala psychiatrycznego.

Najpopularniejszym rodzajem terapii konwersyjnej (bo tak fachowo nazywa się proces przekształcania homo- w heteroseksualistę) była terapia behawioralna - warunkowanie. Behawioryzm to jeden z najpopularniejszych trendów w nowoczesnej psychologii i polega na badaniu zachowań człowieka w odpowiedzi na bodźce dostarczane z zewnątrz. Na tym założeniu oparta jest również terapia behawioralna, wykorzystywana m.in. w konwersji gejów. Przez długotrwałe oddziaływanie na psychikę homoseksualisty bodźcami, liczy się na efekt przemiany. Bodźce te mogą mieć różny charakter - pozytywny i negatywny.

Polecamy: Czy homoseksualizm to choroba?

Na czym polega terapia behawioralna?

W początkowym etapie terapii pacjent ogląda obrazy wywołujące u geja podniecenie - np. zdjęcia nagich mężczyzn. Jednocześnie stosuje się tzw. bodziec awersyjny - jego ciało podłączane jest do prądu lub podaje się mu środek wywołujący wymioty. Wyleczenie ma nastąpić poprzez skojarzenie niepożądanych obrazów z nieprzyjemnymi doznaniami. Druga część terapii ma na celu wprowadzenie skojarzenia między stymulacją seksualną, a płcią przeciwną. W tym celu poleca się pacjentowi oglądać obrazy nagich przedstawicieli płci przeciwnej, masturbując się przy tym. Należy zauważyć, iż ta część terapii nie zawsze jest akceptowana. Duża część ośrodków terapeutycznych prowadzona jest przez osoby, które uważają masturbację za czynność naganną moralnie, stąd też opory przed wykorzystaniem tego mechanizmu w leczeniu.

Czytaj też: Czy homoseksualiści częściej zapadają na choroby psychiczne?

W środowisku psychiatrów wszelka próba terapii konwersyjnej uważana jest za nieetyczną i naganną. Należy zwrócić jednak uwagę, iż nie zawsze tak było. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne dopiero w 1974 roku zajęło stanowisko, wedle którego homoseksualizm nie jest przez nie uznawane za chorobę psychiczną. Aż do tego czasu sytuacja była niejasna i pozwalała na funkcjonowanie ośrodków terapii konwersyjnej nawet w świetle ówczesnego stanu wiedzy medycznej.