Co to jest oziębłość seksualna?

Co to jest oziębłość seksualna?

Utrata ochoty na seks, brak fantazji erotycznych, zmniejszenie zainteresowania partnerem - to główne objawy obniżenia popędu seksualnego. Spadek libido jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń seksualnych. Sprawdź, jakie są jego objawy i jak postępować w przypadku tego zaburzenia.
/ 01.07.2010 18:07
Co to jest oziębłość seksualna?

W skrajnej postaci hipolibidemia występuje rzadko, częściej obserwuje się ją jako okresowy zanik zainteresowania współżyciem seksualnym lub element zaburzeń psychotycznych wysuwający się na pierwszy plan w początkowym okresie choroby.

Jakie są objawy oziębłości seksualnej?

Do objawów oziębłości zalicza się:

  • brak zainteresowania aktywnością seksualną - zarówno partnerką/em jak i masturbacją
  • niższy poziom aktywności seksualnej w porównaniu z przeszłością lub oczekiwaniami
  • zainicjowanie kontaktu seksualnego jest mniej prawdopodobne, choć oziębłość nie wyklucza uzyskania satysfakcji seksualnej

Polecamy: Nieśmiałość w kontaktach seksualnych

Przyczyny oziębłości seksualnej

Przyczyny w dużej mierze zależą od wieku, płci i sytuacji w jakiej znajdują się partnerzy zgłaszający się z problemem. Przyczyny mogą być biologiczne, psychiczne, partnerskie i kulturowe. Aby móc prawidłowo postępować z pacjentem dotkniętym problemem oziębłości seksualnej, lekarz musi wykluczyć przede wszystkim przyczyny biologiczne, do których zalicza się: zaburzenia hormonalne, choroby przewlekłe tj. nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, przyjmowanie leków, uzależnienia, czasami czynniki genetyczne.

Lekarz diagnozujący oziębłość seksualną powinien zwrócić uwagę na problemy psychiczne tj. przewlekłe zmęczenie, stres, fobie seksualne, zaburzenia identyfikacji z płcią.

Przy negatywnych wywiadach i badaniu w kierunku przyczyn organicznych i psychicznych, pacjenta powinno się skierować do specjalistycznej poradni seksuologicznej.

Innymi czynnikami powodującymi oziębłość seksualną, często się zdarzającymi, są również: nieatrakcyjność partnera, negatywne nastawienie do partnera, konflikty, rozczarowanie, monotonia, rutyna, a także uzależnienie od pornografii, przesyt seksem, stawianie zbyt dużych wymagań przez partnera, opieranie się presji kulturowej i inne.

Jak postępować w hipolibidemii?

Jak można zauważyć, różnorodność przyczyn oziębłości seksualnej jest przytłaczająco duża. Z tego powodu nie istnieje jedna skuteczna metoda radzenia sobie z tym problemem. Najważniejsze, by było to postępowanie nastawione na przyczynę.

W przypadku zaburzeń hormonalnych jest to na przykład leczenie farmakologiczne, w przypadku zaburzonych kontaktów partnerskich – odpowiednia psychoterapia indywidualna lub małżeńska, treningi, wzbogacanie sztuki małżeńskiej.

Najważniejsze jest, Aby w przypadku przewlekającego się stanu oziębłości seksualnej zgłosić się o pomoc do specjalisty. Wczesne określenie przyczyny pozwala bowiem wdrożyć odpowiednią terapię.

Oziębłość seksualna może powodować u obojga partnerów poważne zaburzenia psychiczne.

Polecamy: Jakie są rodzaje impotencji?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)