W szkole/fot. Fotolia fot. Fotolia

Rozmowa z uczniami o seksie – płeć i seksualność (lekcja 2)

Jak rozmawiać z uczniami o płci, seksie, seksualności człowieka oraz normach seksualnych? Przedstawiamy scenariusz lekcyjny, w którym rozplanowano poszczególne elementy zajęć wychowania seksualnego.
/ 17.10.2012 15:01
W szkole/fot. Fotolia fot. Fotolia

Plan zajęć

Jak rozmawiać z uczniami o seksie?

W poniższym planie nauczyciel znajdzie zarys miniwykładu na temat rozmowy z uczniami o płci, seksie, seksualności człowieka oraz normach seksualnych, a także pomysły na pracę w grupach, pracę domową oraz pytania do dyskusji. W tabeli przewidziano także proponowany czas, jaki powinien zająć każdy element lekcji.

TEMAT:

Płeć, Seks, Seksualność, Normy seksualne

CELE:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej definicji płci, cech i ról płciowych, seksu i seksualności,
 • Omówienie kwestii norm stosowanych w seksuologii  i ich znaczenia dla życia jednostki, rodziny i społeczeństwa
 • Pokazanie naturalności popędu i pożądania seksualnego,
 • Pokazanie różnych perspektyw postrzegania ekspresji seksualnej

PRZEBIEG:

Miniwykład dotyczący:

 • definicji płci i seksu
 • poziomów seksualności człowieka i grup zaburzeń seksualnych
 • norm określających prawidłowe i nieprawidłowe zachowania seksualne

W trakcie prelekcji uczniowie wypełniają arkusz notatek!

Omówienie pytań do dyskusji.

15 minut

10 minut

Praca w grupach:

 • refleksja nad różnymi zachowaniami seksualnymi i dyskusja dotycząca tego, w ramach których norm się one mieszczą, a które przekraczają

10 minut

Omówienie:

 • sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania w grupach
 • podkreślenie tego, że niektóre zachowania są zgodne z jednymi normami, a niezgodne z innymi

8 minut

Przedstawienie pracy domowej:

 • zadaniem uczniów jest przeczytanie stwierdzeń wpisanych w lewą kolumnę tabeli i zaznaczenie w prawej tabeli odpowiedzi na pytanie – czy dane stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe?

2 minuty

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW:

 • Dzielenie się opiniami dotyczącymi pytań do dyskusji,  o które pyta nauczyciel;
 • Opracowanie zadania w grupach 4-5 osobowych i spisanie pomysłów na flipcharty
 • Omówienie pomysłów na forum klasy

POTRZEBNE MATERIAŁY:

Praca w grupach: Flipcharty i flamastry

Omówienie: Taśma klejąca do przyklejenia flipchartów na ścianach

PRACA DOMOWA:

Uzupełnienie arkusza PRAWDA/FAŁSZ


Miniwykład

 1. PŁEĆ I SEKS – definicje

Płeć (z ang. „sex”) to zespół cech charakteryzujących i różniących osobniki żeńskie i męskie.

PŁEĆ BIOLOGICZNA

Płeć biologiczna determinowana jest licznymi czynnikami. Należą do nich przede wszystkim:

 1. Rodzaj chromosomów płciowych (u mężczyzn kariotyp 46XY, u kobiet kariotyp 46 XX)
 2. Gonady produkujące: gamety czyli męskie lub żeńskie komórki rozrodcze (gonady u mężczyzn – jądra, gonady u kobiet – jajniki) i hormony płciowe
 3. Narządy płciowe (u mężczyzn – penis i jądra, u kobiet – pochwa, łechtaczka i wargi sromowe)
 4. Hormony płciowe (u mężczyzn – przewaga androgenów, u kobiet – przewaga estrogenów)

PŁEĆ PSYCHICZNA

Zespół cech, zachowań, postaw, motywów, stereotypów, ról społecznych i aktywności, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla danej płci.

PŁEĆ METRYKALNA

Jest określana w dniu narodzin dziecka na podstawie budowy zewnętrznych narządów płciowych – lekarz lub położna pokazując matce dziecko mówią wówczas: „urodziła Pani syna” lub „urodziła Pani córkę”. Płeć metrykalna, nazywana też socjalną, wpisywana jest do aktu urodzenia i kolejnych dokumentów.

 1. Poziomy seksualności człowieka

Seksuolodzy opisują seksualność człowieka jako zbiór 4 elementów: tożsamości płciowej, preferencji seksualnych, orientacji seksualnej i realizacji seksualnej. O każdym człowieku można powiedzieć, że ma on określoną tożsamość, preferencje i orientację oraz we właściwy dla siebie sposób zaspokaja popęd seksualny poprzez realizację seksualną. Co oznaczają te pojęcia?

 1. Normy w zachowaniach seksualnych

Często bardzo trudno jest określić które zachowania seksualne są dobre, a które złe… Zależy to od wielu czynników, między innymi światopoglądu i punktu widzenia.

Zobacz też: Rozmowa z uczniami o seksie - inicjacja seksualna (lekcja 1)

Gdybyśmy pomyśleli przez chwilę o takie sytuacji: Kaśka ma 17 lat i planuje zacząć współżycie ze swoim chłopakiem. Ponieważ bardzo nie chce zajść teraz w ciążę, planują z chłopakiem pójść do lekarza i poprosić go o przepisanie Kaśce leków antykoncepcyjnych. Czy postępują słusznie?

Pytania do dyskusji (nauczyciel powinien najpierw wysłuchać opinii uczniów a potem powiedzieć jak jest naprawdę i dlaczego):

 1. Czy mają do tego prawo?
  • Nauczyciel: W Polsce zastosowanie antykoncepcji u osoby niepełnoletniej, wymaga zgody dorosłego prawnego opiekuna, zazwyczaj rodzica. Kaśka będzie musiała powiedzieć mamie o swojej decyzji i poprosić ją o pomoc. Tak mówią NORMY PRAWNE: osoba niepełnoletnia nie może dostać leków na receptę bez zgody rodzica.
 1. Czy taka decyzja może zaszkodzić zdrowiu Kaśki?
  • Nauczyciel: Wszystkie dopuszczone do użycia metody antykoncepcyjne przepisane konkretnej osobie przez lekarza, jeżeli są stosowane zgodnie ze wskazaniami, są bezpieczne, a ich stosowanie nie szkodzi zdrowiu. Tak mówią NORMY MEDYCZNE: dopuszczane do używania metody antykoncepcyjne muszą być bezpieczne i odwracalne – nie mogą uszkadzać płodności!
 2. Jak na to pytanie mógłby odpowiedzieć ksiądz? Dlaczego?
  • Nauczyciel: Kościół Katolicki jest przeciwny stosowaniu antykoncepcji. Tak mówią NORMY RELIGIJNE: współżycie dopuszczalne jest po ślubie, jedynymi prawidłowymi metodami sterowania płodnością są metody polegające na czasowej abstynencji.

Karta notatek

PŁEĆ

SŁOWO

DEFINICJA

PŁEĆ

PŁEĆ BIOLOGICZNA

PLEĆ PSYCHOLOGICZNA

PŁEĆ

METRYKALNA

ELEMENTY SEKSUALNOŚCI

WPISZ DEFINICJĘ

TOŻSAMOŚĆ

PREFERENCJE

ORIENTACJE

REALIZACJA


Zobacz też: 4 zasady w rozmowie z dzieckiem o seksie

Ćwiczenia grupowe

Uczniowie dzielą się na grupy 4-5 osobowe.

Zadanie polega na wypełnieniu tabeli i podaniu przykładu zachowania MIESZCZĄCEGO się w granicach danego rodzaju normy i przykłady zachowania NIEMIESZCZĄCEGO się w jej granicach. W tabeli umieścić należy kilka przykładów. Uczniowie wykonują ćwiczenie rysując tabelę na flipcharcie.

RODZAJ NORMY

PRZYKŁAD

W GRANICACH NORMY

PRZYKŁAD

POZA GRANICAMI NORMY

STATYSTYCZNA

Inicjacja seksualna w wieku 18 lat.

RELIGIJNA

Inicjacja seksualna przed slubem.

PARTNERSKA

Kontakt seksualny przed slubem.  

INDYWIDUALNA

Masturbacja.

PRAWNA

Pokazywanie dziecku pornografii.  


Praca domowa

Które ze zdań w tabeli są PRAWDZIWE a które FAŁSZYWE?

1

Średni wiek inicjacji seksualnej kobiet w Polsce wynosi ok. 18 lat.

PRAWDA                 FAŁSZ

2

Płeć metrykalna nadawana jest człowiekowi wraz z numerem PESEL po 18 roku życia.

PRAWDA                 FAŁSZ

3

Zgodne z wytycznymi Kościoła Katolickiego młode osoby, które bardzo się kochają, mogą uprawiać seks przed ślubem. 

PRAWDA                 FAŁSZ

4

Osoby homoseksualne są chore i wymagają leczenia w specjalnych klinikach.

PRAWDA                 FAŁSZ

5

Osoby, których płeć biologiczna nie jest tożsama z ich poczuciem płci nazywane są transseksualnymi.

PRAWDA                 FAŁSZ

6

PRAWDA                 FAŁSZ

7

PRAWDA                 FAŁSZ

8

PRAWDA                 FAŁSZ

9

PRAWDA                 FAŁSZ

10

PRAWDA                 FAŁSZ

… w zależności od treści przygotowanej lekcji można dopisać jeszcze kilka stwierdzeń

POPRAWNE ODPOWIEDZI: 1:P, 2F:, 3F:, 4:F, 5:P.

Zobacz też dział Seks i antykoncepcja

Źródło: wpadka.pl/swiadoma-szkola (mn)