POLECAMY

Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy

Cukrzyca może doprowadzić do rozległych uszkodzeń układu nerwowego, które mogą objawiać się nie tylko zaburzeniem funkcji poznawczych, ale również padaczką.
Zaburzenia funkcji poznawczych w cukrzycy

Jak cukrzyca wpływa na układ nerwowy - powikłania.

Cukrzyca przyspiesza starzenie się układu nerwowego

Od dawna wiadomo, że pacjenci z cukrzycą to grupa osób, w której proces starzenia ujawnia się wcześniej i przebiega szybciej - dotyczy to również układu nerwowego i funkcjonowania poznawczego. Wiele badaczy donosi o ogólnym obniżeniu prędkości procesów myślowych wśród pacjentów z cukrzycą. W grupie osób po 60. roku życia już po 4 latach od rozpoznania choroby zaobserwowano istotne obniżenie zdolności kognitywnych w porównaniu z osobami zdrowymi.

Zaburzenia funkcji umysłowych jako powikłanie cukrzycy

Wśród chorych na cukrzycę częściej występują zaburzenia funkcjonowania poznawczego, niż u osób w tym samym wieku bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Niektóre badania podają, że cukrzyca dwukrotnie zwiększa ryzyko rozwoju demencji zarówno naczyniopochodnej, jak i powstałej w wyniku rozwoju choroby Alzheimera. Niektórzy proponują, by obniżenie w zakresie funkcjonowania poznawczego zaliczyć do grupy przewlekłych powikłań cukrzycy.

Do jakich zaburzeń neurologicznych prowadzi cukrzyca?

Cukrzyca typu 2 powoduje zaburzenia pamięci słownej i przestrzennej, efektywności procesów uwagi, fluencji słownej, funkcji zależnych od płata czołowego oraz sprawności psychomotorycznych. Cukrzyca insulinozależna wiąże się z ogólnym osłabieniem zdolności kognitywnych.

Po wykonaniu prostego testu oceniającego sprawność umysłową chorych na cukrzycę (Mini-Mental State Examination – MMSE) u 26,98% chorych stwierdzono zaburzenia poznawcze bez otępienia, natomiast otępienie lekkiego stopnia wykazano u 15,87% badanych.

Cukrzycy bardziej narażeni na udar mózgu

Cukrzyca uszkadza także układ nerwowy dzieci

Jak się okazuje, wysoka glikemia uszkadza układ nerwowy dużo szybciej niż mogłoby się wydawać. Wpływ cukrzycy na ośrodkowy układ nerwowy widoczny jest już u dzieci chorych na cukrzycę. W ich przypadku częste są swoiste trudności w nauce (zmniejszona zdolność koncentracji uwagi, osłabienie zapamiętywania, upośledzenie koordynacji motorycznej, deficyty w zakresie funkcji wykonawczych) oraz trwałe ogniskowe zaburzenia neurologiczne.

Po 6 latach od momentu zdiagnozowania cukrzycy typu 1 grupa badanych dzieci (90 osób) w wieku 6–17 lat osiągnęła znacznie słabsze wyniki niż grupa kontrolna w zakresie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego (głównie przy wykonywaniu zadań werbalnych), procesów uwagi, szybkości psychoruchowej oraz pamięci długotrwałej i funkcji wykonawczych. Procesy uwagi, szybkość psychomotoryczna oraz funkcje wykonawcze uległy szczególnemu osłabieniu wśród najmłodszych pacjentów, u których chorobę rozpoznano przed 4. rokiem życia.

Padaczka jako powikłanie cukrzycy

Jednym z powikłań ciężkich i długotrwałych niedocukrzeń bywa również padaczka. Zmiany w EEG zauważono także u dzieci z cukrzycą typu 1, po przebytej kwasicy ketonowej, przy czym u większości nie stwierdzono objawów klinicznych uszkodzenia układu nerwowego.

Jak udzielić pierwszej pomocy cukrzykowi?

Źródło: Wydawnictwo Continuo, „Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych”; rozdział 3. Biologiczne podłoże chorób psychicznych, Dominika Berent, Piotr Gałecki.

Polecamy także:
Po przejściu grypy zachorowała na... cukrzycę!
Dieta cukrzycowa - co jeść w cukrzycy typu 2?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)