Tachykardia zatokowa

Tachykardia zatokowa jest rodzajem arytmii, w której serce przyspiesza do ponad 100 uderzeń na minutę. Źródłem nieprawidłowego rytmu jest węzeł zatokowo–przedsionkowy, czyli naturalny rozrusznik serca. Tachykardia może być fizjologicznym odruchem organizmu na stres, gorączka, wysiłek fizyczny czy inne bodźce. Dopiero tachykardia pojawiająca się pomimo braku tych bodźców, czyli tzw. nieadekwatna tachykardia zatokowa, jest oznaką choroby.