Świadczeniodawca

Świadczeniodawcą może być lekarz, pielęgniarka, położna, poradnia, szpital, gabinet stomatologiczny lub fizykoterapii, który udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Świadczeniodawcą może być lekarz, pielęgniarka, położna, poradnia, szpital, gabinet stomatologiczny lub fizykoterapii, który udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Do najważniejszych obowiązków świadczeniodawcy należą m.in.:

  • udzielanie pomocy medycznej pacjentom,
  • wykonywanie świadczeń przez  posiadające odpowiednie kwalifikacje osoby;
  • przyjmowanie pacjentów w pomieszczeniach wyposażonych w atestowany sprzęt medyczny,
  • przyjmowanie pacjentów w ustalonym możliwie najkrótszym terminie,
  • przestrzeganie praw pacjenta,
  • informowanie pacjenta.

Uwaga! Lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie może w godzinach wykazanych w harmonogramie pracy udzielać świadczeń odpłatnie.

Świadczeniodawca pracujący w ramach umowy z NFZ musi umieścić na zewnątrz budynku tablicę informacyjną z logo NFZ i nazwą świadczeniodawcy.

Jakie są obowiązki świadczeniodawcy?