Świadczenia zdrowotne rzeczowe

Świadczenia zdrowotne rzeczowe – leki, wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze związane z procesem leczenia.

 Świadczenia zdrowotne rzeczowe to leki, wyroby medyczne, produkty ortopedyczne i środki pomocnicze związane z procesem leczenia.

Świadczenia mogą być udzielane zarówno przez zakłady opieki zdrowotnej, jak też przez osoby wykonujące zawód medyczny czy przez grupową praktykę lekarską lub grupową praktykę pielęgniarek i położnych. Warunek jest jeden: jednostki te muszą mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest odpowiedzialny za powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń rzeczowych mają:

  • osoby ubezpieczone
  • osoby nieubezpieczone, które spełniają kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby, które nie ukończyły 18. roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu.

Jak uzyskać refundację NFZ na sprzęt ortopedyczny?