Świadczenia towarzyszące

Świadczenia towarzyszące – np. zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej, czy też usługi transportu sanitarnego.

 Świadczenia towarzyszące to zakwaterowanie i wyżywienie w podmiocie leczniczym zakładzie opieki całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego. Gwarantuje je Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia towarzyszące należą do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. Realizowane są przez placówki współpracujące z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń towarzyszących mają:

  • osoby ubezpieczone
  • osoby nieubezpieczone, które spełniają kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby, które nie ukończyły 18. roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu.

Jak wyrobić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?