Stresor

Każdy czynnik, zdarzenie powodujące stres, np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, ale też święta czy wyjazd na urlop, hałas, upał, korki uliczne, itp.

Stresor to czynnik (zdarzenie lub bodziec) wywołujący stres. Koncepcję stresu oparta na pojęciu stresorów stworzyli w latach siedemdziesiątych amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe. Opracowali oni listę 43 wydarzeń życiowych, które działają jak stresory i określili jak silnie działają.

Według skali stresu Holmesa i Rahe najsilniejszymi stresorami są: śmierć współmałżonka, rozwód, ślub, utrata pracy. Naukowcy zauważyli jednak także, że że stresorem może być również sytuacja pozytywna, np. pogodzenie się partnerów ze sobą, małżeństwo czy ciąża. Taki pozytywny, mobilizujący stres nazwali eustresem (jest on przeciwieństwem „złego”, paraliżującego stresu – tzw. dystresu).

Naukowcy wprowadzili również ogólny podział stresorów. Ich zdaniem dzielą się one na:

  • fizyczne (klimat, hałas),
  • chronobiologiczne (rytm dobowy),
  • psychologiczne (przeciążenie, konflikty),
  • socjologiczne (relacje).

Stresory oraz wywoływany przez nie stres mają zasadniczy wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Gdy jest ich za dużo, znacząco wzrasta ryzyko depresji, chorób układu krążenia, zaburzeń odporności.

Jak wpływa na nas stres?