Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego zajmuje się podejmowaniem działań w kierunku zmniejszenia chorobowości i liczby przedwczesnych zgonów, profilaktyki oraz rehabilitacji.

Rodzaj specjalizacji: specjalność podstawowa w zakresie zdrowia publicznego

Czas trwania specjalizacji: 4 lata

Czym się zajmuje specjalista zdrowia publicznego?

Zgłębia przyczyny i skutki zachorowań, takich jak:

 •     skażenie powietrza, gleb, wód,
 •     wpływ promieniowania jonizującego,
 •     wpływ miejsca zamieszkania,
 •     wpływ warunków pracy.

Bada również szczegółowo toksykologię chorób.

Metodyka diagnostyczna

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego wykorzystuje w swej pracy narzędzia pomiarowe z następujących dziedzin:

 • epidemiologii,
 • statystyki,
 • demografii,
 • informatyki.

Główne problemy zdrowotne, którymi zajmuje się specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego zajmuje się całym wachlarzem zagadnień zdrowotnych, z czego za najistotniejsze można uznać:

 • choroby o znaczeniu społecznym, obejmujące coraz szerszą grupę ludzi, przede wszystkim zespół metaboliczny,
 • choroby zawodowe,
 • choroby zakaźne i niezakaźne,
 • zakażenia pokarmowe,
 • alergie i nietolerancje pokarmowe,
 • choroby geriatryczne,
 • choroby uzależnieniowe (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania).


Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia? Czytaj porady na zdrowie.wieszjak.polki.pl.

Chcesz porozmawiać o zdrowiu? Wejdź na forum commed.polki.pl.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj z wyszukiwarki na Rynku medycznym.