Skala Apgar

Skala służąca ocenie stanu zdrowia noworodka w pierwszych pięciu minut życia dziecka, obejmuje pięć sfer: oddychanie, kolor skóry, odruchy, częstotliwość bicia serca i napięcie mięśniowe.