SI

Integracja sensoryczna, amerykańska metoda terapii dzieci i osób dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami w sferze zmysłowej, prowadzona przez przeszkolonych i wyspecjalizowanych terapeutów, ma na celu zintegrowanie bodźców wzrokowych, słuchowych, czuciowych i przedsionkowych (zmysł równowagi) docierających do mózgu.