Scyntygrafia tarczycy

Scyntygrafia tarczycy polega na badaniu obrazowym tarczycy po podaniu jodu promieniotwórczego (J-131). Badanie to wykonuje się między innymi w przypadku istnienia wola guzkowego, wola zamostkowego, w nadczynności tarczycy. Pozwala ono na ocenę istniejących guzków. Guzki mogą być ciepłe i gorące (wychwytują jod), zimne (nie wychwytują jodu) i obojętne (wychwytują jod w takim samym stopniu jak tkanka tarczycy).