Rehabilitant medyczny

Rehabilitant medyczny zajmuje się działaniem mającym przywrócić osobie niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności. Do jego obowiązków należy: sprawowanie opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi, programowanie i sprawowanie postępowania rehabilitacyjnego. Jest to specjalizacja wymagająca wiedzy z zakresu biomechaniki, zjawiska ruchu, neurofizjologii, a także fizjopatologii układu oddechowego i krążenia.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 5 lat

Jakimi przypadkami zajmuje się rehbilitant medyczny?

Rehabilitant medyczny zajmuje się rehabilitacją osób z różnymi zmianami chorobowymi, zaburzeniami i dysfunkcją. Program leczenia oraz środki i sposoby terapeutyczne w postępowaniu rehabilitacyjnym są dobierane indywidualnie w zależności od zmian patologicznych jakie nastąpiły:

 • zmiany wywołane unieruchomieniem,
 • zmiany patologiczne narządu ruchu,
 • urazy,
 • amputacja kończyn,
 • zaburzenia i uszkodzenia ośrodkowego układu  nerwowego,
 • choroby układu krążenia,
 • choroby układu oddechowego,

jak również w zależności od wieku i stanu psychicznego pacjenta:

 • rehabilitacja  w wieku rozwojowym,
 • rehabilitacja osób starszych,
 • rehabilitacja w psychiatrii.

Z jakimi dolegliwościami należy zwrócić się do rehabilitanta?

Celem pracy rehabilitanta jest uzyskanie przez pacjenta pełnej lub maksymalnej sprawności.  Dolegliwościami i zmianami patologicznymi, które uniemożliwiają branie czynnego udziału w życiu społecznym i pracy są:

 • choroby reumatyczne,
 • osteoporozy,
 • zmiany nowotworowe,
 • dystrofie mięśniowe,
 • urazy,
 • amputacje,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • wady układu krążenia,
 • wady układu oddychania,
 • zjawiska starzenia się układów,
 • problemy urologiczne i seksuologiczne osób niepełnosprawnych.

Środki i sposoby terapeutyczne

W zależności od schorzenia pacjent może być poddany odpowiedniej terapii. Może to być  fizykoterapia (np. masaż, światłolecznictwo, hydroterapia), leczenie ruchem (kinezyterapia), terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia czy też reedukacja w przypadku zaburzeń mowy. Środki, jakimi posługuje się rehabilitant to protezy, specjalistyczne obuwie i sprzęt.

Czy potrzebne jest skierowanie do rehabilitanta?

Do rehabilitanta medycznego jest potrzebne skierowanie, które wystawić może lekarz rodzinny.

Autor: Weronika Pleban


Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj serwis Rehabilitacja.

Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami? Szukasz pomocy? Wejdź na forum commed.polki.pl.

Chcesz znaleźć rehabilitanta medycznego? Skorzystaj z wyszukiwarki rynek medyczny.polki.pl.