Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa zajmuje się nauką zawodów, które może wykonywać chory przy swoim poziomie niepełnosprawności. Obejmuje szkolenia osób młodych na początku ich drogi edukacyjnej, a także modyfikację kwalifikacji osób już wykształconych względem ich aktualnego upośledzenia.