Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej funkcji społecznych w stopniu jak najbardziej przypominającym stan sprzed choroby. Pierwszym krokiem w rehabilitacji społecznej jest integracja osoby niepełnosprawnej z resztą społeczeństwa. Proces rehabilitacji jest wieloetapowy – obejmuje najpierw chorego, potem jego rodzinę, a następnie całe jego otoczenie.

Rehabilitacja społeczna jest połączenie różnego rodzaju działań wspierających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna poprzedzona powinna być rehabilitacją leczniczą.

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rehabilitacja społeczna to:

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

W ramach rehabilitacji społecznej prowadzone są również działania poszerzające wiedzę społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych.  

Podstawową formą wspierania rehabilitacji społecznej są:

  • warsztaty terapii zajęciowej - uczestnictwo w nich polega na codziennym pobycie w grupie uczestników i udziale w zajęciach prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej;
  • turnusy rehabilitacyjne - są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku.

Jakie są rodzaje rehabilitacji?