Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna ma za zadanie maksymalne przywrócenie pacjentowi sprawności ruchowej i psychicznej, zdolności poruszania się, mówienia oraz uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Jest możliwa dzięki ograniczonemu ale wciąż nie do końca poznanemu potencjałowi regeneracyjnemu układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna to zespół działań terapeutycznych oddziałujących na system nerwowy. Za ich sprawą uszkodzony w układ neurologiczny na nowo "uczy się" poprawnego funkcjonowania. Ten rodzaj rehabilitacji ma wysoką skuteczność terapeutyczną, ponieważ układ nerwowy ma dużą zdolność do regeneracji.  

Cele rehabilitacji neurologicznej są różne i uzależnione od stopnia uszkodzenia układu nerwowego. Czasem jest to przywrócenie sprawności ruchowej lub mowy, umożliwienie umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym.  

Powodzenie rehabilitacji neurologicznej zależy m.in. od momentu jej rozpoczęcia (im wcześnie, tym większe szanse na sukces), stopnia uszkodzenia układu nerwowego, wieku chorego, jego indywidualnych predyspozycji i determinacji.

W rehabilitacje neurologicznej najczęściej stosuje się m.in.  kinezyterapię, elektrostymulację, biofeedback.

Ten rodzaj rehabilitacji stosuje się m.in. u osób po udarze, zapaleniu nerwu trójdzielnego, u niemowląt z nieprawidłowymi reakcjami neurologicznymi, u dzieci i dorosłych z porażeniem mózgowym.

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?