Rehabilitacja lecznicza

Jest to proces leczniczy, który ma na celu poprawę stanu zdrowia, maksymalne zniwelowanie strat zdrowotnych i psychicznych oraz przyspieszenie powrotu do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Dotyczy pacjentów leczonych z powodu choroby lub urazu, który doprowadził do częściowej lub pełnej niepełnosprawności.

Rehabilitacja lecznicza to proces leczniczy, który ma na celu poprawę stanu zdrowia,  zmniejszenie strat zdrowotnych i psychicznych oraz przyspieszenie powrotu do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.

Zgodnie z definicja prawniczą natomiast rehabilitacja lecznicza to proces medyczno-społeczny, dzięki któremu osoby ubezpieczone otrzymują realizację świadczeń (porady lekarzy rehabilitacji i zabiegi fizjoterapeutyczne).

Świadczenia rehabilitacyjne wykonują poradnie rehabilitacyjne, zakłady, gabinety.

Na podstawie skierowania od lekarza POZ pacjent może korzystać m.in. z rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych lub w warunkach oddziału dziennego, opieki rehabilitacyjnej realizowanej w warunkach domowych, rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego, rehabilitacji neurologicznej realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego, rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego oraz w warunkach ambulatoryjnych.

Jakie są rodzaje rehabilitacji?