Rehabilitacja

Rehabilitacja jest to zespół zorganizowanych działań, które dążą do przywrócenia choremu maksymalnego stanu zdrowia sprzed choroby, definiowanego jako samodzielność ruchowa, ekonomiczna i społeczna.

 Z tego względu wyróżniamy rehabilitację medyczną (leczniczą), psychologiczną, społeczną i zawodową.

Rehabilitacja powinna zostać zawsze dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.