Ratownik medyczny

Ratownik medyczny to osoba, która jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych, a głównie do udzielania pomocy w przypadku nagłego stanu zagrożenia życia bądź zdrowia. Aby zostać ratownikiem w Polsce należy ukończyć trzyletnie studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne, zakończone tytułem licencjata.

Co należy do obowiązków ratownika medycznego? Musi on przede wszystkim jak najszybciej dotrzeć na miejsce do osoby chorej lub poszkodowanej. Następnie ocenia jej stan zdrowia, udziela pierwszej pomocy, a jeśli ma do czynienia z sytuacją bezpośredniego zagrożenia życia, do jego zadań należy podtrzymanie funkcji życiowych chorego/poszkodowanego, który jest transportowany do szpitala.

Aby zostać ratownikiem medycznym trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. W tym zawodzie sprawdzą się osoby opanowane i potrafiące zachować spokój w sytuacjach stresowych, które umieją pracować pod dużą presją czasu i cechuje ich łatwość w podejmowaniu decyzji.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych znajdziemy dokładny wykaz czynności, które mogą być samodzielnie podjęte przez ratownika medycznego. Są to m.in.:

  • ułożenie pacjenta w pozycji właściwej
  • podjęcie i prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • przywracanie drożności dróg oddechowych
  • wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia
  • wykonanie defibrylacji manualnej lub zautomatyzowanej
  • wykonanie i ocena zapisu EKG
  • przyjęcie porodu
  • opatrywanie ran oraz tamowanie krwawień zewnętrznych
  • unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń oraz kręgosłupa.